11.2 C
Pionki
poniedziałek, 26 lutego, 2024

Zbliżające się Inwestycje w Pionkach na Rok 2024: Nowa Era Rozwoju

Popularne

Nowy rok to nowe wyzwania, a Miasto Pionki stoi przed ambitnym planem inwestycyjnym na rok 2024. Lista zadań inwestycyjnych jest imponująca, obejmując różnorodne projekty, od modernizacji infrastruktury drogowej po rozwój obiektów kulturalnych i rekreacyjnych. Co najważniejsze, wszystkie inwestycje będą współfinansowane z zewnętrznych źródeł, co świadczy o silnej determinacji miasta w zakresie rozwoju i poprawy jakości życia mieszkańców.

Miasto Pionki wyraźnie dąży do pełnego wykorzystania potencjału rozwojowego. Wszystkie projekty są strategicznie ukierunkowane na poprawę jakości życia mieszkańców, rozwój infrastruktury oraz zwiększenie atrakcyjności miasta dla mieszkańców i turystów.

Poniżej prezentujemy listę inwestycji

 1. Budowa Alei Jagiellońskiej – kontynuacja zadania. Rozpoczęta w ubiegłym roku budowa nowej drogi gminnej, Aleja Jagiellońska, jest jednym z najważniejszych projektów realizowanych przez miasto również w tym roku. Zakres zadania obejmuje kompleksową budowę, od nowej jezdni po chodniki, ścieżki rowerowe, kanalizację deszczową, sieci wodociągowe i sanitarną, po oświetlenie uliczne oraz przebudowę skrzyżowań z istniejącymi ulicami miejskimi. Wartość zadania to imponujące 6.26 mln PLN, z czego aż 5.95 mln PLN pochodzi z Polskiego Ładu. Planowane zakończenie prac przewidziane jest na wiosnę 2024 roku.
 2. Nowe Nawierzchnie w Rejonie ul. Polnej W ramach projektu „Budowa drogowego układu komunikacyjnego w rejonie ulicy Polnej w Pionkach,” planowane jest stworzenie nowych, utwardzonych nawierzchni ulic dróg gminnych. Zadanie realizowane będzie w ramach projektu  „Budowa drogowego układu komunikacyjnego w rejonie ulicy Polnej w Pionkach”, której realizacja zaplanowana jest w perspektywie 2024-2025.Łączny koszt zadania szacuje się na kwotę ponad 4 mln zł . Przewidziana jest dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla Równomiernego Rozwoju Województwa Mazowieckiego.Zakres obejmie wykonanie nowych utwardzonych nawierzchni ulic dróg gminnych gruntowych przylegających do ul. Polnej, w tym m.in.: ul. Łąkową, ul. Jesionową, ul. Graniczną, ul. Akacjową.   Planowany zakres obejmie również modernizację ul. Polnej na połączeniu z drogą powiatową nr 3522W – ul. Spacerowa poprzez dobudowę brakującego fragmentu chodnika przy ul. Polnej oraz wykonanie na niej nawierzchni z betonu asfaltowego.                                                                   
 3. Modernizacja Ogródka Jordanowskiego Projekt „Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Pionkach” zakłada gruntowną modernizację Ogródka Jordanowskiego. Prace obejmą remont istniejących urządzeń zabawowych, remont nawierzchni, odnowienie nawierzchni betonowej Skate Parku, a także przystosowanie lodowiska pod wrotkowisko oraz zakup i montaż kamer. Całkowity koszt to 284,501.75 PLN, z czego 178,354.00 PLN pokryje dotacja z Unii Europejskiej za pośrednictwem Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego. Planowane zakończenie prac do kwietnia 2024 roku.
 4. Remont Alei Jana Pawła II to inwestycja, której celem jest wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej ulicy Aleja Jana Pawła II w Pionkach na odcinku od drogi powiatowej (na wysokości od skrzyżowania z ul. Żeromskiego) do drogi wojewódzkiej nr 787 (ul. Kolejowa). Długość remontowanego odcinka, to 345,6 mb.
  Przewidywany łączny koszt zadania wyniesie 767.220,57 PLN. Gmina pozyskała środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na modernizację ulicy w wysokości 613.776,00 PLN. Realizacja przypada na 2024 rok.
 5. Nowy Żłobek przy ul. Orzeszkowej w ramach zadania „Adaptacja budynku przy ul Orzeszkowej na potrzeby Żłobka Miejskiego”. Kolejnym ważnym projektem jest adaptacja budynku przy ul. Orzeszkowej. Przystosowanie budynku po starej harcówce ZHR na miejski żłobek dla 32 dzieci będzie kosztować 1,500,909.00 PLN, z czego 1,302,416.03 PLN pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy. Realizacja planowana jest na rok 2024.
 6. Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury Planowana modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury obejmuje m.in. remont sali widowiskowej, zaplecza techniczno-socjalnego, w tym remont sal, szatni, pomierzeń biurowych i toalet. Planowana jest m.in.: modernizacja instalacji elektrycznej zasilającej i oświetleniowej, głównego węzła wody, wymiana stolarki drzwiowej, remont podłóg i parkietów, remont schodów, modernizację sufitów, wymianę instalacji zawieszenia scenicznego i oświetlenia estradowego. Budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Remontowi zostanie także poddana elewacja zewnętrzna i taras. Całkowity koszt to 2 mln PLN, z czego 1.8 mln PLN pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”.
 7. Remont Dachu Elektrociepłowni EC-1 w swym zakresie obejmie wykonanie nowego zadaszenia budynku w tym m.in.: opracowanie dokumentacji, wykonanie nowego lub wyremontowanie istniejącego zadaszenia, wykonanie nowego orynnowania, uzupełnienie oszklenia w otworach okiennych. Łączna budżetowana wartość zadania to kwota 5.600.000,00 PLN, z czego 3.360.000,00 PLN stanowi otrzymana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla Równomiernego Rozwoju Województwa Mazowieckiego. Okres realizacji to 2024 rok.
 8. Rozbudowa Potencjału Turystycznego – Staw Górny. W ramach zadania powstanie pływający pomost, zjeżdżalnia, parasole oraz domki letniskowe. Infrastruktura stawu zostanie uzupełniona o nowy sprzęt pływający, w tym kajaki, rowerki, wodne, łódki, deski itp. oraz sprzęt wodny i ochronny.
  Planowany koszt ok. 1.8 mln w tym dotacja w kwocie prawie 1,1 mln zł pozyskana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla Równomiernego Rozwoju Województwa Mazowieckiego. Realizacja 2024.

Inwestycje te są nie tylko fundamentem dla lepszej przyszłości Pionek, ale również przykładem skutecznego zarządzania środkami zewnętrznymi w celu wspierania lokalnego rozwoju.

Czytaj więcej

- Reklama -

Ostatnio dodane

Skip to content