27.4 C
Pionki
niedziela, 26 maja, 2024
spot_img

Przebudowa ulicy Radomskiej. PZDP przedstawia swoje stanowisko

Popularne

spot_img

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu przedstawił projekt rozbudowy ulicy Radomskiej w mieście Pionki. Po jego zaprezentowaniu odbyło się jeszcze spotkanie m.in. z radnymi i przedstawicielami Urzędu Miasta. Od tamtej pory rozpoczęła się dyskusja na ten temat, w której padało nie tylko wiele emocjonalnych komentarzy, ale również całkowicie nieprawdziwe informacje.

Joanna Chojnacka, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych, zapewniła, że wszystkie wnioski, zgłoszone przez mieszkańców Pionek do projektu przebudowy mają zostać rozpatrzone przez projektanta. Dotyczy to m.in. zatoki postojowej na wysokości ogródków działkowych, czy też uwzględnienia w projekcie  doświetlenia przejść dla pieszych.

– Jesteśmy otwarci na współpracę z burmistrzem miasta Pionki w kwestii wymiany istniejącego oświetlenia na ulicy Radomskiej. Pierwsze rozmowy dotyczące tych spraw zostały już przeprowadzone w PZDP w Radomiu w dniu 14 marca, a pan burmistrz odniósł się pozytywnie do proponowanych zmian – informuje Joanna Chojnacka.

Jednocześnie dyrektor PZDP, w nawiązaniu do informacji przedstawianych w mediach lokalnych i społecznościowych, prostuje dwa nieprawdziwe wątki.

  1. Sprawa „użytkowników Ogródków Działkowych, którym zostaną odebrane działki ogrodowe pod planowaną rozbudowę”.

Aby definitywnie przeciąć dyskusję w tym zakresie, należy wskazać, że    rezerwa terenu pod rozbudowę drogi powiatowej Jedlnia – Sokoły – Pionki  wynikała z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pionki, który został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Pionkach XIII/153/2003 z dnia 24.10.2003 roku. W planie został wprowadzony zapis, że rezerwa terenu niezbędnego dla przyszłej rozbudowy drogi powiatowej obejmuje grunt należący do Polskich Kolei Państwowych jako użytkownika wieczystego działki 1579/15. Na tej podstawie PKP opracowało mapę podziałową w celu wydzielenia działki o numerze ewidencyjnym 1579/199, stanowiącej  poszerzenie drogi powiatowej (ulicy Radomskiej) jako drogi publicznej. Podział został pozytywnie zaopiniowany postanowieniem Burmistrza Miasta Pionki z dnia 19 sierpnia 2015 roku, a następnie zatwierdzony decyzją Burmistrza Miasta Pionki z dnia 14 września 2015 roku.

Zgodnie z prawem, wydzielona działka pod poszerzenie ulicy Radomskiej przeszła wówczas na własność Powiatu Radomskiego, za ustalonym odszkodowaniem, wypłaconym Polskim Kolejom Państwowym przez samorząd powiatowy w grudniu 2020 roku.

W ramach prowadzonej procedury podziału w dniu 5 sierpnia 2021 roku zorganizowano spotkanie, stanowiące podstawę do protokolarnego przejęcia działki. Uczestniczyli w nim działkowcy, zaproszeni przez PKP (przybyło 27 osób z 32 właścicieli działek). Wówczas wszyscy działkowicze zostali  poinformowani o zmianie właściciela działki, która w miejscowym planie zagospodarowania miasta Pionki została przeznaczona pod poszerzenie ulicy Radomskiej.    

Przedstawiciele PKP, w obecności działkowców zapewnili przedstawicieli Powiatu, że posiadaczom ogródków działkowych nie należą się odszkodowania, gdyż PKP nigdy nie wydawało zgody na budowę obiektów na działkach. Zdaniem PKP, była to samowola budowlana, wykonana na koszt i ryzyko działkowców. Jednocześnie działkowcy zostali poinformowani, że teren przedmiotowej działki, stanowiący już własność Powiatu, jest przeznaczony na poszerzenie istniejącej ulicy Radomskiej i wymaga opuszczenia najpóźniej do dnia rozpoczęcia robót budowlanych. Spośród 27 osób uczestniczących w spotkaniu, 18 działkowców złożyło pisemne oświadczenia, zobowiązując się do opuszczenia  terenu przed rozpoczęciem rozbudowy ulicy Radomskiej. 

Warto podkreślić, że do czasu rozpoczęcia inwestycji drogowej Powiat umożliwił dalsze nieodpłatne użytkowanie działek przez dotychczasowych użytkowników.

  1. Przekazywanie nieprawdziwych informacji dotyczących zobowiązań Powiatu w stosunku do PWKC w Pionkach.

W tym przypadku trudno mówić o zobowiązaniu, jeżeli z przepisów prawa nie wynika obowiązek uiszczania opłat za odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej. Ta kwestia w ogóle nie została uregulowana w przepisach prawa. Mimo tego, PWKC w Pionkach pozwało Powiat o bezumowne korzystanie z kanalizacji deszczowej, która jest umieszczona między innymi  w pasach dróg powiatowych i do której odprowadzane są wody opadowe nie tylko z dróg.

Do chwili rozstrzygnięcia tej sprawy przez Sąd nie można zatem mówić o jakichkolwiek zobowiązaniach, o czym PKWC jest od początku i na bieżąco informowane. Nieprawdziwe są wszelkie wypowiedzi, które wskazują, że Powiat zalega z jakimiś płatnościami wobec PWKC, są one bowiem stanowczo odrzucane jako bezpodstawne.

źródło: Powiat Radomski/PZDP

 

Czytaj więcej

- Reklama -

Ostatnio dodane

Skip to content