15.6 C
Pionki
sobota, 25 maja, 2024
spot_img

Odpowiadamy na prośbę czytelników. Prezentujemy aktualną listę funkcji i wysokość diet radnych

Popularne

spot_img

Bycie radnym to zaszczyt i wyróżnienie. Każdy radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Nie pełni jednak tej funkcji za darmo, za pracę na rzecz samorządu otrzymuje określoną rekompensatę. Na prośbę czytelników publikujemy aktualną listę sprawowanych funkcji oraz wysokość diet pobieranych przez pionkowskich radnych.

Z definicji – Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.

W Pionkach Rada Gminy liczy 15-tu radnych. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Radni ze swojego grona powołują stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Każdy radny jest obowiązany brać udział w pracach rady gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.

Za udział w posiedzeniach komisji, sesjach rady radny otrzymuje rekompensatę potocznie nazywana dietą. Nie jest to wynagrodzenie za pracę, lecz wyrównanie ewentualnych poniesionych strat finansowych związanych z wykonywaniem mandatu radnego. Jej sposób naliczania, wysokość i wypłacania określa samodzielnie rada każdej gminy. Przy ich określeniu, radni muszą jednak przestrzegać reguł narzuconych przez ustawodawcę.

W Pionkach radni otrzymują zróżnicowaną wysokość diet. Ich wysokość zależy od sprawowanej funkcji w radzie. Najniższą dietę otrzymuje radny, który nie pełni żadnej funkcji w radzie, a jest to kwota 1700 zł. na rękę. Zdecydowanie większą kwotę otrzymuje przewodniczący rady, który co miesiąc otrzymuje dietę w wysokości 3200zł.

Poniżej, na prośbę czytelników prezentujemy aktualną listę sprawowanych przez pionkowskich radnych funkcji oraz wynikających z tego tytułu wysokość otrzymywanych diet.

Abramowicz Paweł (Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji):2.100,00 zł
Belowski Zbigniew (bez funkcji): 1.700,00 zł
Bińkowski Krzysztof (Z-ca Przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji): 1.800,00 zł
Grzywacz Wioletta (Przewodnicząca Komisji Gospodarki Gminy i Infrastruktury): 2.100,00 zł
Jaroszek Dawid (bez funkcji): 1. 700,00 zł
Kobylas Paweł (bez funkcji): 1. 700,00 zł
Łyżwa Tomasz (Wiceprzewodniczący Rady Miasta): 2.500,00 zł
Maślanek Wojciech (Przewodniczący Rady Miasta): 3.200,00 zł
Nowak Piotr (Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów): 2.100,00 zł
Pacan Stanisław (Wiceprzewodniczący Rady Miasta): 2.500,00 zł
Panufnik Kamil (Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki): 2.100,00 zł
Szałabaj Włodzimierz (bez funkcji): 1. 700,00 zł
Wąsik Grzegorz (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej): 2.100,00 zł
WierzyckaAnna (Z-ca Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska): 1.800,00 zł
Wydmuch Iwona (Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska): 2.100,00 zł

 

Czytaj więcej

- Reklama -

Ostatnio dodane

Skip to content