18,4 C
Pionki
poniedziałek, 5 czerwca, 2023
0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

Nie było jednomyślności. „Koncert życzeń” wpisany do projektu uchwały budżetowej na rok 2023

Popularne

– Będzie to chyba najtrudniejszy rok w naszej kadencji, gdzie tak naprawdę będziemy musieli się zmierzyć z tym czy ważniejsi są dla nas ludzie czy ważniejsza jest infrastruktura. – mówił podczas sesji burmistrz Robert Kowalczyk. Tych słów najwidoczniej nie wzięło do siebie część radnych, bo chwilę po wypowiedzi burmistrza rozpoczęła się kilkugodzinna, wyglądająca jak „koncert życzeń” debata nad projektem uchwały budżetowej na rok 2023. Projekt został przyjęty głosami 9 radnych.

Radni podczas LXI Sesji Rady Miasta Pionki podejmowali decyzje w sprawie przyjęcia budżetu na 2023 rok. Planowane na przyszły rok dochody budżetu miasta Pionki wyniosą ponad 77 milionów złotych. Wydatki zaś opiewać będą na sumę ponad 80 milionów złotych. Na wydatki majątkowe w roku 2023 burmistrz Robert Kowalczyk proponował zarezerwować kwotę przekraczającą 10 milionów złotych.

Dochody bieżące w 2023 roku stanowić będą 67 milionów złotych. W ich skład wchodzą  wpływy  z  podatków  i  opłat,  udziały  we  wpływach  z podatków stanowiących dochody budżetu państwa, subwencje ogólne, dotacje oraz pozostałe dochody bieżące (dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowane w drodze umów i porozumień, wpływy z usług itp.) niebędące dochodami majątkowymi. Wydatki bieżące, według planu wynosić mają blisko 71 milionów złotych. Deficyt zaś, przy tak skonstruowanym budżecie wynosić miał ponad 2 miliony 672 tysiące złotych.  Propozycja budżetu została pozytywnie zaopiniowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Sesja budżetowa odbyła się w środę 28 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Pionki. Podczas obrad obecnych było 14 radnych. Debatę nad najważniejszą uchwałą, którą każdy samorząd rok do roku jest zobowiązany przyjąć, rozpoczął burmistrz Robert Kowalczyk.

– Pierwszy raz przychodzi mi składać budżet Miasta Pionki, nie będę ukrywał w trudnych warunkach, ale i trudny budżet, bo i ciężkie czasy. Jak państwo chyba obserwujecie widać to na co dzień, że mamy do czynienia z trudnymi czasami, bo niestety inflacja, która zżera nam portfele, stopy procentowe, które drastycznie wzrosły oraz kryzys energetyczny, który odczuwamy wszyscy i trudno żeby miasto tego nie odczuło. Będzie to chyba najtrudniejszy rok w naszej kadencji, gdzie tak naprawdę będziemy musieli się zmierzyć z tym czy ważniejsi są dla nas ludzie czy ważniejsza jest infrastruktura. Dla mnie szanowni państwo na pewno najważniejszy zawsze będzie człowiek, bez względu na wszystko i prędzej zrezygnuje z chodnika, drogi czy czegoś innego, niż będę miał zwolnic nauczyciela czy pracownika urzędu lub kultury. – mówił chwilę przed debatą na projektem uchwały budżetowej na rok 2023 burmistrz Pionek, Robert Kowalczyk

Burmistrz Kowalczyk przypomniał radnym, że dzięki decyzjom rady i odrzuceniu propozycji nieznacznego zwiększenia podatków, opłat za odpady w budżecie miasta brakuje blisko 1,7 miliona złotych. Jak wskazał, dzięki tym środkom byłaby możliwość realizacji szeregu inwestycji zgłaszanych przez radnych podczas posiedzeń komisji.

Część radnych, niewiele z tych słów wzięło sobie do serca, bo już chwilę później rozpoczął się istnych „koncert życzeń” i wprowadzanie poprawek do budżetu.

Po odczytaniu uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Pionki projekcie uchwały Budżetowej na 2023 rok, uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Pionki projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2023 – 2036 oraz odczytaniu opinii Komisji Budżetu i Finansów w sprawie projektu uchwały Budżetowej na 2023 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2036, rozpoczęła się dyskusja i głosowanie zgłoszonych poprawek do projektu uchwały budżetowej.

Transmisję z obrad można oglądać TUTAJ

Jako pierwszy głos zabrał przewodniczący rady Wojciech Maślanek. Przewodniczący zwrócił się do radnych o przyjęcie poprawki do uchwały budżetowej na rok 2023 i wprowadzeniu zadania pn. „budowa chodnika i miejsc parkingowych przy bloku ul. Leśna 13”. Radny na ten cel zaproponował zabezpieczenie środków w wysokości 50 tys. złotych.

Za przyjęciem uchwały głosowali radni: Abramowicz Paweł, Bińkowski Krzysztof, Grzywacz Wioletta, Kobylas Paweł, Łyżwa Tomasz, Maślanek Wojciech, Panufnik Kamil, Wydmuch Iwona. Przeciw uchwale głos oddał radny: Belowski Zbigniew, Jaroszek Dawid, Nowak Piotr, Szałabaj Włodzimierz, Wąsik Grzegorz. Swojego głosu nie oddał radny Stanisław Pacan

Kolejną poprawką, o którą wnioskował radny Wojciech Maślanek było wprowadzenie zadania pn. „wykonanie nawierzchni drogi oznaczonej jako działka nr 1464/176 oraz wykonanie remontu nawierzchni drogi oznaczonej jako działka 1464/141 i 1464/60 obecnie ul. Celulozy i Ciepłowniczej”. Jako źródło finansowania radny wskazał wolne środki. Wniosek radnego nie zyskał akceptacji pozostałej części radnych.

Za przyjęciem uchwały głosowali radni: Abramowicz Paweł, Grzywacz Wioletta, Kobylas Paweł, Łyżwa Tomasz, Maślanek Wojciech

Głos przeciw oddali radni: Belowski Zbigniew, Bińkowski Krzysztof, Jaroszek Dawid, Nowak Piotr, Panufnik Kamil, Szałabaj Włodzimierz, Wąsik Grzegorz, Wydmuch Iwona. Od głosu wstrzymał się radny Stanisław Pacan.

Wniosek obejmujący zmianę w budżecie na rok 2023 na kwotę 495 tys. złotych złożył radny Tomasz Łyżwa. Radny zaproponował wpisanie zadania pn. „ budowa ul. Nowej zgodnie z wykonanym projektem”.

Za wnioskiem radnego Łyżwy zagłosowało siedmiu radnych: Abramowicz Paweł, Bińkowski Krzysztof, Grzywacz Wioletta, Kobylas Paweł, Łyżwa Tomasz, Maślanek Wojciech, Wydmuch Iwona. Przeciw takiej zmianie w budżecie głos oddali: Belowski Zbigniew, Jaroszek Dawid,Nowak Piotr, Panufnik Kamil, Szałabaj Włodzimierz, Wąsik Grzegorz. Swojego głosu nie oddał radny Stanisław Pacan. Poprawka zmian w budżecie została przyjęta.

Swój odrębny wniosek, poprawkę do budżetu zaproponowała również radna Wioletta Grzywacz, która zawnioskowała o wpisanie zadania pn. ” budowa ul. Kościuszki zgodnie z wykonanym projektem”, a jako źródło finansowania wskazała wolne środki w wysokości 350 tys. złotych. Warto przypomnieć, że wartość kosztorysowa zadania budowy tej drogi wynosi ponad 7 milionów złotych.

Głos „za” propozcją radnej oddali radni: Abramowicz Paweł, Grzywacz Wioletta, Kobylas Paweł, Łyżwa Tomasz, Maślanek Wojciech, Pacan Stanisław. Przeciw takiej zmianie w budżecie głosowali: Belowski Zbigniew, Bińkowski Krzysztof, Jaroszek Dawid, Nowak Piotr, Panufnik Kamil, Szałabaj Włodzimierz, Wąsik Grzegorz, Wydmuch Iwona. Poprawka nie została przyjęta.

O 1 milion złotych „Dla Szpitala w Pionkach” i wprowadzenie tej sumy jako poprawki do budżetu zawnioskowała radna Iwona Wydmuch. Kwota ta miałaby pochodzić z wolnych środków.

Za propozycją radnej głos swój oddali radni: Abramowicz Paweł, Bińkowski Krzysztof, Grzywacz Wioletta, Łyżwa Tomasz, Maślanek Wojciech, Pacan Stanisław, Wydmuch Iwona. Głos przeciw oddali radni: Belowski Zbigniew, Jaroszek Dawid, Kobylas Paweł, Panufnik Kamil, Wąsik Grzegorz. Od głosu wstrzymał się radny Piotr Nowak oraz Włodzimierz Szałabaj. Poprawka została przyjęta.

Dodatkowy wniosek do zmian w uchwale budżetowej złożył kolejny raz radny Tomasz Łyżwa. Tym razem radny zaproponował poprawkę dotyczącą wprowadzenia zadania pod nazwą „Remont chodnika przy ul. Adasia Guzala 2/1”, wartość zadania to 15 tys.

Za poprawką głosowali radni: Abramowicz Paweł, Bińkowski Krzysztof, Grzywacz Wioletta, Kobylas Paweł, Łyżwa Tomasz, Maślanek Wojciech, Pacan Stanisław, Wydmuch Iwona. Przeciw poprawce swój głos oddali: Belowski Zbigniew, Jaroszek Dawid, Panufnik Kamil, Szałabaj Włodzimierz, Wąsik Grzegorz. Od głosu wstrzymał się radny Piotr Nowak. Propozycja poprawki została przyjęta.

Do „koncertu życzeń” w budżecie na rok 2023 swoją cegiełkę dołożył radny Zbigniew Belowski. Radny przedłożył propozycję poprawki i wprowadzenie do projektu uchwały Budżetowej na 2023 zadania pn „Remont pustostanu po aptece przy ul. Radomskiej 9 z przeznaczeniem na Galerię Sztuki Współczesnej w kwocie 300 tys zł”. Jako źródło finansowania radny wskazał – wolne środki.

Za propozycją radnego swój głos oddali radni: Abramowicz Paweł, Belowski Zbigniew, Bińkowski Krzysztof, Grzywacz Wioletta, Kobylas Paweł, Pacan Stanisław, Panufnik Kamil, Szałabaj Włodzimierz, Wydmuch Iwona. Przeciw tej propozycji był: Jaroszek Dawid, Maślanek Wojciech, Nowak Piotr, Wąsik Grzegorz. Od głosu wstrzymał się radny Tomasz Łyżwa. Poprawka została przyjęta.

Kolejnym wnioskiem jaki zobowiązani byli zająć się radni, była propozycja radnego Zbigniewa Belowskiego o wprowadzenie do projektu uchwały Budżetowej na 2023 rok zadania pn ” wykup dwóch rzeźb plenerowych będących w depozycie Miasta Pionki” w kwocie 100 tys. Źródło finansowania tego zadania miało pochodzić z wolnych środków.

Za pomysłem radnego Belowskiego głosowali radni: Belowski Zbigniew, rzywacz Wioletta, Szałabaj Włodzimierz. Przeciw poprawce byli: Abramowicz Paweł, Bińkowski Krzysztof, Jaroszek Dawid, Kobylas Paweł, Łyżwa Tomasz, Maślanek Wojciech, Nowak Piotr, Pacan Stanisław, Panufnik Kamil, Wąsik Grzegorz, Wydmuch Iwona. Poprawka nie zyskała akceptacji.

Poprawkę do budżetu złożył również radny Włodzimierz Szałabaj. Radny zawnioskował o wprowadzenie do projektu uchwały zadania pn „Remont chodnika na ul. Pokoju od strony południowej w kwocie 90 tys zł”. Podobnie jak poprzednicy jako źródło finansowania wskazał wolne środki

Głos za oddali radni: Abramowicz Paweł, Belowski Zbigniew, Bińkowski Krzysztof, Maślanek Wojciech, Szałabaj Włodzimierz, Wydmuch Iwona. Przeciw tej propozycji byli radni: Łyżwa Tomasz, Nowak Piotr, Panufnik Kamil, Wąsik Grzegorz. Głos wstrzymujący się oddali: Jaroszek Dawid, Kobylas Paweł. Swojego głosu nie oddali: Grzywacz Wioletta, Pacan Stanisław. Propozycja zmian w budżecie została przyjęta.

Kolejną prepozycję zmian w budżecie złożyła radna Wioletta Grzywacz. Radna zaproponowała wprowadzenie zmian i wpisanie zadania pn „Budowa ulicy Akacjowej zgodnie z wykonanym projektem” na kwotę 350 tys. złotych. Jako źródło finansowania radna wskazała wolne środki (300 tys.) oraz 50 tys. z działu 758 rozdz. 75818 § 4810.

Za propozycją swój głos oddali: Abramowicz Paweł, Bińkowski Krzysztof, Grzywacz Wioletta, Kobylas Paweł, Łyżwa Tomasz, Maślanek Wojciech, Pacan Stanisław, Wydmuch Iwona. Przeciw poprawce byli: Nowak Piotr, Panufnik Kamil, Szałabaj Włodzimierz, Wąsik Grzegorz. Od głosu wstrzymał się: Belowski Zbigniew, Jaroszek Dawid. Poprawka została przyjęta.

Ostatnim wnioskiem o wprowadzenie poprawki do budżetu była propozycja radnego Zbigniewa Belowskiego, a dotyczyła wprowadzenie do projektu uchwały zadania pn „Remont chodnika przy parkingu na ul. Zakładowej przy Strefie Aktywności Edukacyjnej w kwocie 80 tys zł”. Źródłem finansowania mają być wolne środki.

Swój głos za propozycją oddali: Abramowicz Paweł, Belowski Zbigniew, Bińkowski Krzysztof, Maślanek Wojciech, Szałabaj Włodzimierz, Wydmuch Iwona. Przeciw tej propozycji byli: Łyżwa Tomasz, Nowak Piotr, Pacan Stanisław, Panufnik Kamil, Wąsik Grzegorz. Od głosu wstrzymali się: Grzywacz Wioletta, Jaroszek Dawid, Kobylas Paweł. Propozycja zmian w projekcie uchwały została przyjęta.

Budżet przyjęty

Po zakończonym istnym „ koncercie życzeń”, projekt uchwały budżetowej na rok 2023 wraz z wprowadzonymi poprawkami został przyjęty większością radnych.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowali: Belowski Zbigniew, Bińkowski Krzysztof, Grzywacz Wioletta, Jaroszek Dawid, Łyżwa Tomasz, Maślanek Wojciech, Pacan Stanisław, Szałabaj Włodzimierz, Wydmuch Iwona. Przeciw głos oddali: Abramowicz Paweł, Kobylas Paweł, Panufnik Kamil. Od głosu wstrzymał się: Nowak Piotr, Wąsik Grzegorz. Projekt uchwały budżetowej na rok 2023 został przyjęty.

Czytaj więcej

- Reklama -

Ostatnio dodane

Skip to content