9.5 C
Pionki
wtorek, 16 kwietnia, 2024

[ZDJĘCIA] Mazowieccy Terytorialsi ponownie na granicy polsko-białoruskiej

Popularne

Kolejni żołnierze 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej wyjechali w okolice polsko-białoruskiej granicy, by zmienić pełniących tam służbę kolegów. Terytorialsi pełnią służbę w rejonie przygranicznym wspólnie z żołnierzami z jednostek 12 Szczecińskiej Dywizji oraz 25 Brygady Kawalerii Powietrznej. 

Różne kolory beretów, jeden cel  

Żołnierze realizują stale działania, które realnie przyczyniają się do zapewnienia bezpieczeństwa w pasie przygranicznym. Wojsko Polskie wspiera Straż Graniczną w zabezpieczaniu i patrolowaniu granic. Takie działania wspólnie prowadzą żołnierze 12DZ, 25BKPow oraz 6MBOT.

Razem służą i wykazują stałą gotowość do działań. Ich głównym zdaniem jest zapewnienie szczelności granicy oraz bezpieczeństwa pracownikom budującym zaporę wzdłuż granicy polsko-białoruskiej. Wspólne działania żołnierzy różnych formacji to nauka i wymiana doświadczeń. Zdobywają umiejętności, których nie zapewni żadna literatura, bo oparta jest na doświadczeniu. To ciągły proces dawania i brania, podczas którego wspólnie próbują rozwiązywać nurtujące problemy, napotykane trudności i wątpliwości. Dzielą się przy tym swoimi pomysłami i wypracowanymi rozwiązaniami.  

Cel jest prosty – wspólne dążenie do jak najlepszego wykonywania powierzonych zadań, a jednocześnie stworzenie przestrzeni do wzajemnego wsparcia. Efekty tej interakcji będą służyć rozwojowi Sił Zbrojnych i przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa poprzez budowanie wzajemnej świadomości wśród żołnierzy oraz doskonalenie umiejętności współdziałania podczas realizacji wspólnych zadań. 

Dla żołnierzy to bezcenne doświadczenia i czas do budowania relacji wzajemnego zaufania. Niezależnie od koloru beretu, ramię w ramię wszystkie rodzaje sił zbrojnych czuwają na granicy i uzupełniają się.   

Mazowieccy Terytorialsi na granicy  

Wsparcie służb patrolujących tereny przygraniczne przez mazowieckich terytorialsów opiera się na czterech fazach: lokalizacji, izolacji, zabezpieczeniu i przekazaniu imigrantów odpowiednim służbom.  

Rolą żołnierzy OT w działaniach w rejonie przygranicznym jest przede wszystkim odciążenie innych służb, głównie Straży Granicznej. Dzięki żołnierzom, funkcjonariusze mogą się skupić na czynnościach wymagających specjalistycznej wiedzy z zakresu ochrony granic.  

Żołnierze przygotowani są na wszystkie scenariusze, które mogą wydarzyć się w rejonie przygranicznym. W działaniu są Terytorialsi przeszkoleni z udzielania pierwszej pomocy, na patrolach mają ze sobą dodatkową wodę, koce oraz pożywienie.   

Operacja „Silne wsparcie” jest prowadzona na mocy decyzji ministra obrony narodowej w związku z kryzysem w relacjach polsko-białoruskich. Od 3 września 2021 roku wojska obrony terytorialnej na terenach objętych stanem wyjątkowym wspierają lokalne władze i społeczności, a także straż graniczną, policję oraz wojska operacyjne. 

 

Czytaj więcej

- Reklama -

Ostatnio dodane

Skip to content