17.5 C
Pionki
poniedziałek, 24 czerwca, 2024
spot_img

Co dalej z Radomską? Inwestycja a mieszkańcy

Popularne

spot_img

W czwartek 9 lutego roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomiu odbyło się spotkanie, w którym wzięli m.in udział przedstawiciele Gminy Miasto Pionki. Celem spotkania było omówienie dokumentacji projektowej oraz przedstawienia rozwiązań projektowych w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3523W Jedlnia – Sokoły – Pionki ul. Radomska, które to zadanie chce realizować starostwo.

Działkowcy  stracą Ogródki a Komisja Infrastruktury milczy

Głównym tematem spotkania związanego z planowaną rozbudową drogi,  była sprawa użytkowników Ogródków Działkowych, którym zostaną odebrane działki ogrodowe pod planowaną rozbudowę.  Działkowcy w tej sprawie zwrócili się do Burmistrza Miasta Pionki z prośbą pomoc. Burmistrz Robert Kowalczyk poczynił wszelkie kroki w celu wynegocjowania korzystnych rozwiązań dla użytkowników terenów działkowych zlokalizowanych przy ul. Radomskiej, w pierwszej kolejności próbując zaangażować w sprawę Komisję Gospodarki Gminy i Infrastruktury Rady Miasta Pionki pod przewodnictwem p. Wioletty Grzywacz. Niestety komisja nie zajęła stanowiska w tak ważnym dla działkowców temacie. Następnie Burmistrz zwrócił się do Starosty Radomskiego dotyczącego  zorganizowania spotkania w celu omówienia możliwości ochrony ogródków rekreacyjnych. W obszernym wyjaśnieniu Starosta odmówił organizacji ponownego spotkania, powołując się na posiadane prawo własności do gruntów, nabyte od Polskich Kolej Państwowych.  Powiat Radomski jest już właścicielem terenu pod planowaną przebudowę drogi i nie widzi możliwości pozostawienia istniejących działek w dotychczasowej formie. Sytuacja dotyczy 32 działek, z których 18 użytkowników tych terenów, na spotkaniu w sierpniu 2021 roku, złożyło pisemne oświadczenia o chęci dalszego korzystania z działek, na co otrzymali zgodę do czasu rozpoczęcia rozbudowy drogi powiatowej przy jednoczesnym zobowiązaniu się do opróżnienia terenu.

Powiatowy Zarząd Dróg poinformował zebranych , iż rozbudowa ul. Radomskiej będzie realizowana w trybie (ZRiD), tj. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej co oznacza, że właścicieli nieruchomości znajdujących pod projektowaną drogę obejmie decyzja wywłaszczeniowa, ( co będzie dotyczyło również części działek miejskich) na skutek, której tracą oni wszelkie uprawniania właścicielskie za odszkodowaniem.

Fragment projektu zakładający przebudowę skrzyżowania ulicy Jana Pawła II, ulicy Zakładowej, Radomskiej

Droga a mieszkańcy

O tym, że zaproponowane  w projekcie rozwiązania nie uwzględniają tzw. aspektu społecznego mówił podczas czwartkowego spotkania kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju stwierdzając, że przedstawiane rozwiązanie to  ‘’budowa drogi dla drogi a nie drogi dla ludzi’’.

Dlatego też wśród wielu omawianych spraw postulowano o:

  • uwzględnienie w projekcie budowy, wzdłuż drogi (na wysokości Ogródków Działkowych) zatok parkingowych, które mogą rozwiązać duże problemy z parkowaniem samochodów w mieście, a zaproponowany projekt nie uwzględnia takiego rozwiązania, nie tylko dla użytkowników działek ogrodowych ale i mieszkańców.
  • zapewnienie nowoczesnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa ruchu, co związane jest ze wzrostem natężenia ruchu związanego ze wzrastającą liczbą samochodów (co potwierdzają przeprowadzone pomiary ruchu oraz analizy). Poproszono o rozważenie budowy sygnalizacji świetlnej lub wzbudzanej przy przejściu dla pieszych  (w pobliżu skrzyżowania Radomskiej z Zakładową). Na tym fragmencie drogi funkcjonują sklepy wielkopowierzchniowych oraz galeria handlowa, co powoduje wzmożony ruch pieszych przy przekraczaniu ulicy, a dodatkowo w bezpośrednim sąsiedztwie omawianego skrzyżowania aktualnie budowane jest nowe centrum handlowe.
  • uwzględnienie w projekcie oświetlenia ulicznego i doświetlenia przejść dla pieszych ramach zadania inwestycyjnego
  • uwzględnienie ciągłości projektowanej ścieżki rowerowej z istniejącymi ścieżkami czego przedstawiony projekt nie przewiduje.

Trudne relacje z PWKC

Na spotkaniu Radny Zbigniew Belowski poruszył również kwestię rozliczeń pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Radomiu a  Przedsiębiorstwem Wodno Kanalizacyjno Ciepłowniczym w Pionkach. Jak udało się nam dowiedzieć PZD w Radomiu od lat nie płaci spółce PWKC opłat związanych w odprowadzaniem wód deszczowych. Suma zaległości to ok. 260.000 zł . W związku z tą  sytuacją PWKC skierowała sprawę do sądu o egzekucję zadłużenia. 

Mimo tak skomplikowanej sytuacji PWKC wydała warunki techniczne dotyczące kanalizacji deszczowej.

 

Czytaj więcej

- Reklama -

Ostatnio dodane

Skip to content