20.2 C
Pionki
piątek, 14 czerwca, 2024
spot_img

[ZDJĘCIA] W Głowaczowie podsumowano współpracę z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Otwarcie drogi i nowy sprzęt dla OSP

Popularne

spot_img

Grudzień w Głowaczowie rozpoczęto od podsumowania współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego, jak również uroczystym odbiorem nowo wybudowanej drogi w miejscowości Michałów.

We wtorek, 1 grudnia wójt gminy Głowaczów – Hubert Czubaj przyjmował gości: radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego: Tomasza Śmietankę i Leszka Przybytniaka, starostę powiatu kozienickiego – Krzysztofa Wolskiego, prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Woj. Mazowieckiego – Zbigniewa Gołąbka, Komendanta Powiatowego PSP w Kozienicach – bryg. Kamila Bieńkowskiego, wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Kozienickiego – Mirosława Górkę, prezes Stowarzyszenia LGD „Puszcza Kozienicka” – Irenę Bielawską.

Gmina Głowaczów zrealizowała wiele zadań inwestycyjnych mających na celu zaspokojenie potrzeb społecznokulturalnych mieszkańców oraz poprawę bezpieczeństwa na terenie gminy. Jak podkreślał wójt Hubert Czubaj – wykonanie zadań było możliwe dzięki współfinansowaniu ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach różnych programów, między innymi: Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021, Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2021, Mazowieckie Strażnice OSP-2021 czy Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021. Wsparte zostały: Ochotnicze Straże Pożarne, Szkoły, Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia.

Jedną z takich inwestycji była budowa drogi gminnej w miejscowości Michałów, na którą z niecierpliwością czekali sami jej mieszkańcy. W środę dokonano uroczystego otwarcia tejże drogi i symbolicznie przecięto wstęgę. Na jej wybudowanie gmina Głowaczów otrzymała wsparcie z budżetu województwa mazowieckiego w kwocie 100 tysięcy złotych. Koszt całego zadania to 389 tysięcy brutto. Wykonano jezdnię z nawierzchnią asfaltową na odcinku 830 mb. o szerokości 4 -5 m. Środki finansowe z budżetu gminy Głowaczów to kwota 289 tysięcy.

Wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego otrzymały również jednostki OSP z terenu gminy. Z wizytą zaproszeni goście udali się do jednostki w Bobrownikach, gdzie dzięki dofinansowaniu wymieniona została konstrukcja dachu oraz jego poszycie. Na to zadanie OSP Bobrowniki otrzymała wsparcie z Województwa Mazowieckiego w kwocie 25 tysięcy.

Podsumowanie pozyskanych funduszy, jak również przekazanie sprzętu strażackiego jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych odbyło się w strażnicy OSP Głowaczów. Na wstępie głos zabrał wójt gminy Głowaczów – Hubert Czubaj. Podziękował: radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego za współpracę i przychylność, radnym Gminy Głowaczów za zaangażowanie, sołtysom za kreatywność i kontakt z mieszkańcami, druhom za niesienie pomocy i ich niezawodność, pracownikom Urzędu Gminy za trud i zaangażowanie w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych.

Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Tomasz Śmietanka i Leszek Przybytniak pogratulowali aktywności i zaangażowania w pozyskiwaniu dodatkowych funduszy. Zaznaczyli, że najważniejsza jest jedność – współdziałanie i to co po nas pozostaje czyli zrealizowane inwestycje.

Prezes ZOW ZOSP RP Zdzisław Gołąbek pogratulował wyjątkowych osiągnięć gminy, bardzo dobrych projektów, dynamicznego rozwoju. Zauważył, iż bezpieczeństwo to najważniejsze dobro, w które należy inwestować.

Prezes Irena Bielawska podkreśliła bardzo dobrą współpracę jaka utrzymuje się pomiędzy Stowarzyszeniem LGD, a gminą Głowaczów oraz radnymi Sejmiku. Zapewniła, że zawsze w ramach możliwości będzie służyła wsparciem.  

Starosta powiatu kozienickiego Krzysztof Wolski pogratulował wielu wykonanych inwestycji oraz dynamicznego rozwojowi gminy Głowaczów. Zapewnił o bardzo dobrej współpracy, wykonaniu kilku wspólnych inwestycji, jak również planach na kolejne.

Komendant Powiatowy PSP – Kamil Bieńkowski pogratulował wójtowi wspaniałej drużyny jaką tworzy z pracownikami, radnymi i mieszkańcami, bo dzięki tej współpracy powstaje zrealizowanych coraz więcej istotnych inwestycji. Zapewnił, iż na tle innych gmin mamy najlepiej wyposażone jednostki OSP co przekłada się na wzrost bezpieczeństwa. Zachęcał do wstępowania w szeregi OSP. Druhom z przybyłych jednostek pogratulował pozyskanego sprzętu.

Przewodniczący RG – Piotr Marek pogratulował wójtowi oraz pracownikom UG bardzo dobrze napisanych wniosków, bez których środki finansowe nie byłyby przyznane. Radnym Sejmiku podziękował za przychylność i wsparcie inwestycji, licząc na dalszą równie owocną współpracę.

Następnie przekazano jednostkom OSP Brzóza, OSP Bobrowniki, OSP Cecylówka-Brzózka, OSP Lipa, OSP Mariampol, OSP Miejska Dąbrowa oraz OSP Głowaczów pozyskany sprzęt w postaci specjalistycznego sprzętu do ratownictwa technicznego/drogowego, kompletów odzieży ochronnej, butów, hełmów, węży, pilarek itp.

W spotkaniu udział wzięły również panie z Kół Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeń, radni oraz sołtysi tych miejscowości, w których w tym roku zrealizowane zostały zadania wsparte dofinansowaniem z budżetu Województwa Mazowieckiego.    

Podsumowując, środki pozyskane przez gminę Głowaczów w roku 2021 z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego to kwota 4.742.901,00 zł. Już zrealizowane zadania to kwota 692.890,00 zł, natomiast zaplanowana w latach następnych to ponad 4.000.000,00 zł.

 

Czytaj więcej

- Reklama -

Ostatnio dodane

Skip to content