24.5 C
Pionki
niedziela, 26 maja, 2024
spot_img

„Top 20 Inwestycji Miejskich: Ranking Inwestycyjny”. Cz.2

Popularne

spot_img

Upływająca kadencja samorządu to czas na podsumowanie tego, co wydarzyło się w mieście przez ostatnich 5 lat również w sferze inwestycyjnej. Nie był to łatwy czas dla większości samorządów w Polsce, gdyż jak każdy z nas pamięta, przyszło nam zmierzyć się z pandemią Covid oraz wojną na Ukrainie, które spowodowały drastyczny wzrost materiałów, usług, nośników energii czy wysoką inflację. Również reforma podatków wprowadzonych przez Program Polski Ład, pozbawiła samorządy należnych im wpływów do budżetów. W przypadku Pionek reforma ta spowodowała, że do budżetu miasta trafiło ok. 20 milionów mniej wpływów od rządu. Dziś prezentujemy drugą część informacji o wykonanych w tej kadencji miejskich inwestycji.

Jednak pomimo powyższego, kadencja ta okazała się udana w sferze inwestycyjnej. Zrealizowano inwestycje  o ponad 100 % większe, niż w poprzedniej kadencji, co warto zaznaczyć – bez podnoszenia podatków. Wykonano ponad 200 zadań inwestycyjnych i zaangażowano ponad 95 milionów zł (dla porównania kadencja 2014-2018 to wydatki na poziomie 41 mln zł). Dokończono część rozpoczętych projektów z poprzedniej kadencji jak np. projekt Zielone Pionki czy budowa cmentarza komunalnego ale przeprowadzono również dziesiątki nowych zadań, na które pozyskano środki zewnętrzne.

Najważniejsze zadania przedstawiamy poniżej :

  1. E- usługi dla mieszkańców miasta Pionki – koszt zadania 1 991 769 zł

Projekt dofinansowywany środkami Unijnymi w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Okres realizacji Projektu: 2019 – 2021. Nadrzędnym celem projektu była poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie poprzez informatyzację Urzędu Miasta Pionki, jednostek oświatowo-wychowawczych i  jednostek podległych. Dzięki realizacji projektu przez Miasto zostało wdrożonych 5 nowych e-usług (E-podatki, E-odpady, E-zezwolenia, E-przedszkole,  E-obiady), (E-rekrutacja) i (E-rada).

  1. Remont basenu Miejskiego – koszt zadania 1 484 050 zł

Zadanie dofinansowano środkami z Funduszu ‘’Polski Ład’’. Zakres prac dotyczył zmiany układu funkcjonalnego części pomieszczeń zaplecza szatniowo-sanitarnego i gospodarczego na parterze budynku, w celu przystosowania obiektu do aktualnych potrzeb, podniesienia standardów użytkowania i dostosowania do aktualnych wymogów techniczno-budowlanych. Ułożono płytki na ścianach i podłogach, szatnie i zaplecza wyposażono w nowe prysznice, toalety, szafki, ławki, suszarki a jedno z pomieszczeń zaadaptowano na pokój lekarski. W ramach zadania wykonano również nowe instalacje: elektryczną, centralnego ogrzewania, wodno – kanalizacyjną, wentylację.  Obiekt dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  1. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Pionki – koszt inwestycji 1 299 987 zł

Na zadanie pozyskano dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego  oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Dzięki powyższemu zakupiono nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pionkach. Samochód marki Scania może pomieścić 7 ton wody, 700 litrów środka pianotwórczego, wyposażony został również w autopompę  o wydajności 5200 litrów na minutę. Samochód posiada moduł ratownictwa technicznego i może służyć do cięcia blachy ratując zakleszczone osoby np. w samochodach.

  1. Przebudowa drogi gminnej – ulicy Targowej – koszt zadania 1 222 659 zł

Miasto w 2020 r. złożyło wniosek w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi gminnej, a następnie  otrzymało informację, że wniosek został pozytywnie rozpatrzony przez komisję oceniającą i zarekomendowany do dofinansowania. Listę inwestycji ostatecznie zatwierdzał premier, który uznał, że wniosek jest niezasadny i skreślił go z listy.

Miasto liczyło, że Premier Mateusz Morawiecki zgodzi się na dofinansowanie tej konkretnej drogi, bo przecież jechał nią w poprzednim roku, kiedy gościł w szkole podczas kampanii prezydenckiej i musiał zauważyć jej fatalny stan techniczny. Również dyrekcja szkoły liczyła na dobry gest ze strony premiera w tym zakresie.  Niestety wniosek został odrzucony.

Co na to przedstawiciele PIS?

Miasto złożyło odwołanie od niekorzystnej decyzji a Burmistrz odbył szereg rozmów w tej sprawie. Okazało się, że podjęcie wysiłku przyniosło rezultat i Miasto otrzymało dofinansowanie na budowę tej drogi.

W ramach przebudowy powstała dwukierunkowa jezdnia z kostki brukowej, 3 wyniesione przejścia dla pieszych, zatoki postojowe, ciągi piesze wraz ze ścieżką rowerową oraz nowe oświetlenie uliczne.

  1. Rozbudowa i termomodernizacja PSP nr 2 – koszt zadania 1 222 122 zł

Zadanie sfinansowano w 100% z budżetu miasta Pionki. W ramach inwestycji zostały wykonane niezbędne rozbiórki a następnie budowa dwukondygnacyjnego łącznika pomiędzy budynkiem szkoły i salą gimnastyczną oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu przyległego. W nowej części rozbudowanej szkoły znalazły się następujące elementy: ogólnodostępne toalety zlokalizowane na parterze i piętrze budynku, nowe szatnie dla sali gimnastycznej, gabinet pielęgniarski, pomieszczenia trenera z zapleczem higieniczno-sanitarnym, magazyn sprzętu sportowego oraz pracownia fizyczno-chemiczna. W 2020 roku całą szkołę podano termomodernizacji, dzięki czemu zyskała ona również nowoczesny wygląd.

  1. Zadaszenie lodowiska – koszt zadania 776 900 zł

Dzięki Samorządowi Województwa Mazowieckiego miasto Pionki pozyskało dofinansowanie na zadaszenie miejskiego lodowiska. Na terenie lodowiska pojawiło się zadaszenie, bardzo dobre oświetlenie oraz nowoczesne nagłośnienie. Dzięki temu, sezon łyżwiarski w Pionkach wydłużono w naszym mieście o około półtora miesiąca oraz obniżono koszty funkcjonowania lodowiska .

  1. Budowa Lokalnej Strefy Aktywności Rekreacyjno- Edukacyjnej, zlokalizowanej między ul. Zakładową a ul. Spokojną w Pionkach – koszt zadania 630 000 zł

Miasto pozyskało dofinansowanie na realizację inwestycji ze środkó UW.  W ramach zadania powstała strefa dla mieszkańców miasta, w której znalazły się urządzenia dedykowane dla dzieci, m. in.: głuchy telefon, koło optyczne, szumiące rury, krzywe zwierciadło, memory, oraz zestaw tablic edukacyjnych. Dodatkowo wykonano ścieżkę gier i zabaw oraz zestaw trampolin ziemnych, strefę do ćwiczeń „Street workout”, elementy małej architektury w postaci ławek, stojaków na rowery i koszy na śmieci oraz karmniki dla ptaków, domki dla owadów i biblioteczkę plenerową. W strefie pojawiły się nowe nasadzenia roślinne, trawniki i latarnie parkowe. W celu uatrakcyjnienia strefy, zamontowano pięć świecących kul betonowych o ażurowym wzornictwie i zróżnicowanej wielkości, które po zmroku dają różnego rodzaju efekty wizualne.

  1. Ul. Niepodległości – koszt zadania 392 620 zł

Remont nawierzchni ulicy Niepodległości w Pionkach obejmował odcinek od ul. Kozienickiej do  PSP nr 1 wraz z budową zatok parkingowych. Wykonano nową nawierzchnię ulicy, chodnik i zjazdy z kostki betonowej, zatoki postojowe z płyt betonowych ażurowych oraz wyniesione przejście dla pieszych.

  1. Wiśniowa i 9-tego – koszt zadania 379 287 zł

Przedmiotem zadania była budowa dróg gminnych wewnętrznych – ul. Wiśniowej i ul. Dziewiątego, obejmujące wykonanie niezbędnych robót rozbiórkowych, ziemnych, drenażu francuskiego, nowej konstrukcji nawierzchni ulicy i zjazdów z kostki i roboty wykończeniowe. Należy zaznaczyć, że przed wykonaniem zadania była to droga gruntowa z licznymi ubytkami, tak więc mieszkańcy zyskali możliwość komfortowego dojazdu do swoich posesji.

  1. Inwestycje zrealizowane we współpracy ze Spółdzielniami i Wspólnotami Mieszkaniowymi oraz Rodzinnymi Ogródkami Działkowymi – koszt zadań ponad 1 000 000 zł

Na koniec warto wspomnieć o wszystkich zadaniach, które zrealizowano we współpracy ze Spółdzielniami i Wspólnotami Mieszkaniowymi oraz innymi Inicjatorami w ramach realizacji tzw. Inicjatyw Lokalnych czy z ROD w Pionkach. Władze Miasta są otwarte na realizację zadań, których konieczność wykonania sygnalizują mieszkańcy. Zrealizowano zadania na łączną kwotę ponad 1 000 000,00 zł! W ramach powyższego przeprowadzono remonty, modernizacje i budowy chodników, parkingów, zatok parkingowych, utwardzenie terenów oraz zostały przeprowadzone remonty na terenie Ogródków Działkowych.

Powyższe zadania to jedynie przykłady inwestycji wykonanych ( inne są realizowane) podczas obecnej kadencji. Zrealizowanych zadań jest znacznie więcej i nie sposób je wszystkie wymienić.  Świadczy to o tym,  że Władze Miasta nie tylko umieją pozyskać ogromne dofinansowania zewnętrzne ale także rozsądnie i z pomysłem wydatkują środki z budżetu miasta.

 

Źródło: /Urząd Miasta Pionki/

Czytaj więcej

- Reklama -

Ostatnio dodane

Skip to content