11.2 C
Pionki
poniedziałek, 26 lutego, 2024

Pojemniki porzucone w Puszczy Kozienickiej. Inspektorzy WIOŚ w Warszawie wykryli obecność substancji chemicznych niebezpiecznych dla środowiska.

Popularne

W dniu 24 lutego 2023 r. na zlecenie i pod kierownictwem WIOŚ w Warszawie Delegatura w Radomiu dokonano poboru próbek substancji ujawnionych w miejscu porzucenia odpadów w miejscowości Augustów koło Pionek.

Pobrano 6 próbek z ujawnionych 14 lutego 2023 r. plastikowych pojemników o poj. 20 dm3. Kanistry miały widoczne ślady użytkowania oraz były bez widocznych śladów rozszczelnień. Posiadały one etykiety, na których widniały następujące nazwy substancji: aminomethane W 40, methylbenzene sol. C24, ethyl oxide, acidity regulator 37, all purpose degreaser, methylene chloride.

W działaniach brała udział specjalistyczna jednostka Państwowej Straży Pożarnej. Jej wyposażenie i ekwipunek pozwala na bezpieczne pobranie próbek substancji, co do których istnieje podejrzenie, że mogą one być niebezpieczne.

fot.wios.warszawa.pl

Wyniki analizy ujawniły w jednej z próbek występowanie acetonu.

Aceton to łatwopalny organiczny związek chemiczny o wzorze sumarycznym C3H6O, znany jako rozpuszczalnik. Wykorzystuje się go między innymi podczas produkcji leków, środków czyszczących, lakierów, barwników i farb. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

W pozostałych pięciu próbkach nie zidentyfikowano żadnych substancji, co nie świadczy o ich braku.  Wynik: „nie zidentyfikowano” świadczy o tym, że zawartość próbki stanowi mieszanina różnych związków chemicznych, przy jednoczesnym braku substancji dominującej (powyżej 40%), co uniemożliwia dokonanie prawidłowego oznaczenia. Niemniej jednak zapach pochodzący z otwartych pojemników świadczy o zawartości w nich rozpuszczalników organicznych, co znajduje potwierdzenie w próbce zidentyfikowanej.

WIOŚ w Warszawie zawiadomił Prokuraturę Rejonową w Zwoleniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w Kodeksie karnym w art. 183 § 1 (składowanie odpadów w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach) i zwrócił się z wnioskiem o podjęcie czynności wyjaśniających i postępowania przygotowawczego w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa.

WIOŚ w Warszawie wniósł do Wójta Gminy Pionki o zobowiązanie posiadacza odpadów do usunięcia ww. odpadów z miejsca nieprzeznaczonego od ich składowania lub magazynowania zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012. o odpadach.

 

źródło: wios.warszawa.pl

Czytaj więcej

- Reklama -

Ostatnio dodane

Skip to content