24.5 C
Pionki
niedziela, 26 maja, 2024
spot_img

Od marca wyższe dodatki do emerytur i rent

Popularne

spot_img

Od 1 marca obowiązywać będą nowe wysokości dodatków i świadczeń pieniężnych wypłacanych przez ZUS. W wyniku waloryzacji wzrosną o 12,12 proc. Najpopularniejszy z nich dodatek pielęgnacyjny będzie wynosił 330,07 zł.

Nie tylko świadczenia emerytalno-rentowe co roku są waloryzowane. Podwyżką objęte są również dodatki i świadczenia pieniężne wypłacane przez ZUS. Od 1 marca wzrosną procentowo o wskaźnik waloryzacji 112,12 proc. Najczęściej wypłacany przez Zakład — dodatek pielęgnacyjny wzrośnie z kwoty 294,39 zł do kwoty 330,07 zł- informuje Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.

Dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest z urzędu osobom, które ukończyły 75 lat życia i pobierają emeryturę, lub rentę z tytułu niezdolności do pracy albo inne długoterminowe świadczenie wypłacane przez ZUS z wyjątkiem renty socjalnej i tzw. świadczenia Mama 4 plus. Świadczeniobiorcy, którzy nie ukończyli jeszcze 75. roku życia, mogą otrzymać dodatek na wniosek, o ile zostaną uznani przez lekarza orzecznika ZUS lub komisję lekarską ZUS za całkowicie niezdolnych do pracy oraz do samodzielnej egzystencji – dodaje rzecznik.

Kwoty innych dodatków i świadczeń pieniężnych od 1 marca 2024 roku:
dodatek dla sieroty zupełnej 620,36
dodatek za tajne nauczanie 330,07
dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji  

495,11

dodatek kombatancki 330,07
dodatek kompensacyjny 49,51
dodatek do renty inwalidy wojennego (DIW) 1263,73
ryczałt energetyczny 299,82

Natomiast osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, które pobierają z ZUS-u rentę socjalną lub świadczenie Mama 4 plus albo nie pobierają żadnego świadczenia długoterminowego, mogą ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej.

Czytaj więcej

- Reklama -

Ostatnio dodane

Skip to content