21.7 C
Pionki
sobota, 22 czerwca, 2024
spot_img

Wracamy do korzeni. [Abramowicz Paweł] Subiektywna ocena działalności radnych obecnej kadencji

Popularne

spot_img

Startował z komitetu burmistrza Roberta Kowalczyka, zajmował się przycmentarnym handlem zniczami, obecnie bezrobotny, właściciel samochodu z 2005 roku i z dwoma kredytami do spłaty (dane zawarte w oświadczeniu majątkowym za rok 2022). Jedyny dochód to dieta radnego wypłacana z budżetu miasta – czyli z kieszeni mieszkańców. Pionki24 wracają do korzeni, oceniają, prezentują i wystawiają subiektywną ocenę działalności radnym. Zgodnie z alfabetem, bohaterem pierwszego odcinka został radny Abramowicz Paweł.

Na kilka miesięcy przed końcem kadencji przypominamy naszym czytelnikom kim są nasi przedstawiciele w samorządzie lokalnym, sprawdzamy, którzy radni byli najaktywniejsi, jak pracowali przez ponad cztery lata, jaką postawę prezentują i co najważniejsze – czy dobrze sprawują swoją funkcję radnego. Przeglądając nasze archiwum podtrzymujemy redakcyjną opinię, że taka subiektywna ocena może być odbierana jako nierzetelna i nieobiektywna. Ciężko znaleźć jednak „złoty środek” i metodę, przy pomocy której wymiernie oceni się dokonania radnych.

Początki

Bliżej nieznany opinii publicznej mieszkaniec „Starej Kolonii” Abramowicz Paweł, w wieku 30 lat zdecydował się na start w wyborach samorządowych, które odbyły się w 2018 roku. Jako kandydat na radnego otrzymał możliwość wystartowania z komitetu Stawiamy na Pionki. Przy wsparciu kandydata na burmistrza Roberta Kowalczyka, pukając od drzwi do drzwi, udaje się przekonać mieszkańców okręgu nr 1 do postawienia w odpowiednim miejscu krzyżyka na karcie do głosowania. Ilość oddanych głosów na kandydaturę Abramowicza Pawła wyniosła 210 głosów, co dało pierwsze miejsce w okręgu i przełożyła się na uzyskanie mandatu w Radzie Miasta Pionki.

Program wyborczy

Program wyborczy radnego Abramowicza składał się z siedmiu punktów. Jednym z haseł propagowanych podczas kampanii wyborczej było wspieranie działań zmierzających do poprawy warunków życia emerytów i rencistów, organizacja festynów rodzinnych dla mieszkańców, czy usprawnienie pracy urzędu. Radny w swojej ulotce pisał również, że będzie zabiegał o poprawę infrastruktury na osiedlach mieszkaniowych, dodatkowe oświetlenie i doświetlenie przejść dla pieszych.

Ulotka wyborcza radnego mówiła również o działaniu na rzecz modernizacji chodników oraz ulic w okręgu nr 1. Stworzenie miejsc parkingowych, zwiększenia współpracy z Urzędem Miasta a wspólnotami Mieszkaniowymi. Celem radnego było również doprowadzenie do budowy „Osiedlowego Parku Wypoczynkowego”.

Radny w opozycji

Mimo, że radny Abramowicz w dużej mierze zdobył mandat dzięki wsparciu obecnego burmistrza Roberta Kowalczyka, w ciągu kilku pierwszych tygodni zmienił zdanie i stał się jednym z beneficjentów nieformalnej grupy radnych, którzy postanowili zostać w opozycji do burmistrza pod nazwą „Porozumienia dla Pionek”. Przynależność do grupy nie potrwała jednak długo.

Zmiana zdania

Kilka miesięcy później, podczas jednego z posiedzeń, trwającej przerwy w obradach przewodniczący rady w Pionkach Wojciech Maślanek użył słów –  Po prostu w zęby dostanie, wyleci przez okno i już (…) Nie wiem czy jakieś telefony dostał Abramowicz … Słowa te nie spodobały się radnemu Abramowiczowi, który kolejny raz zmienił zdanie, tym razem na korzyść zaplecza samorządowego burmistrza.

Radny w okresie swojej działalności zdecydował się również na zaprzestanie prowadzenia własnej działalności. Kilka miesięcy później podejmuje pracę w samorządowej spółce PWKC. Mija kilka miesięcy, radny rezygnuje z pracy i ponownie staje się jednym z głównych oponentów burmistrza. Od tego czasu radny Abramowicz, w dużej mierze neguje większość proponowanych przez burmistrza uchwał.

 

Oświadczenie radnego

Zgodnie z przedłożonym oświadczeniem majątkowym za rok 2022 radny Abramowicz pozostawał w dalszym ciągu bez pracy, a jego jedyne źródło utrzymania to dieta radnego, która wynosi obecnie 2100 złotych. Wysokość diety jest uzależniona od funkcji jaką radny może pełnić w samorządzie lokalnym, w tym przypadku jest to przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Awans na przewodniczącego radny otrzymał po odwołaniu z tego stanowiska Pawła Kobylasa. Komisja, której przewodniczy radny Abramowicz swoim zakresem kompetencji obejmuje rozpatrywanie skarg na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, wniosków oraz petycji składane przez obywateli. I właśnie z tych powierzonych przez ustawodawcę obowiązków radny wywiązuje się najgorzej, nie mówiąc, że tragicznie. Posiedzenia komisji odbywają się sporadycznie, a część skarg czy petycji do dnia dzisiejszego nie doczekały się rozstrzygnięcia.

Subiektywne podsumowanie

Dotychczasową działalność radnego Pawła Abramowicza można podsumować w kilku zdaniach. W czasie trwającej kadencji, radny Abramowicz często zmienia zdanie, rzadko zabiera głos, jest podatny na  lokalne, samorządowe zawirowania. Radny bardziej interesuje się wykonywaną pracą pracowników samorządowych, ich wynagrodzeniem niż wykonywaniem własnych obowiązków jako przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Zapomina jednak o tym, że sam pobiera z budżetu miasta – czyli mieszkańców – dietę, która wynosi 2100 złotych.

Facebookowa aktywność

Radny, za pośrednictwem mediów społecznościowych jawnie opowiada się za opuszczeniem przez Polskę Unii Europejskiej. Prezentowana postawa radnego jest więc nikłym gwarantem realizacji inwestycji, o których możemy przeczytać w ulotce radnego, a które zostały lub będą mogły zostać zrealizowane w kolejnych perspektywach finansowych pochodzących z środków europejskich.

Na koniec warto dodać również, że aktywność radnego skupia się głownie na pisaniu interpelacji (12 pism złożonych w trwającej kadencji – dane BIP), fizycznej obecności na posiedzeniach komisji oraz od czasu do czasu, krótkich wystąpieniach słownych podczas sesji.

Tradycyjnie głos oddajemy czytelnikom Pionki24. Zachęcamy do komentarzy i wyrażania swoich opinii za pośrednictwem naszego profilu w mediach społecznościowch. W końcu to Państwo wybraliście swoich radnych i to Wasze interesy będą reprezentować od 2024 roku.

/Mariusz Grotkowski/

 

 

P.S. Kolejne subiektywne oceny działalności poszczególnych radnych będą publikowane w kolejnych tygodniach.

Czytaj więcej

- Reklama -

Ostatnio dodane

Skip to content