17.5 C
Pionki
poniedziałek, 24 czerwca, 2024
spot_img

Miasto Pionki chce ogłosić przetarg na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości blisko 9 milionów złotych? Jest powołana komisja

Popularne

spot_img

Burmistrz Pionek Łukasz Miśkiewicz 8 maja powołał Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie zamówienia: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 8.850.000,00 zł”.

– Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.) powołuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie zamówienia: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 8.850.000,00 zł. –  czytamy w zarządzeniu.

Jak czytamy dalej – „Komisja Przetargowa” jest zespołem pomocniczym kierownika zamawiającego, powoływanym do oceny ofert oraz do dokonywania innych, powierzonych przez kierownika zamawiającego, czynności w postępowaniu lub związanych z przygotowaniem postępowania. Do zadań Komisji w zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia należeć będzie  w szczególności ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badanie i ocena ofert oraz przedstawianie burmistrzowi Miasta Pionki propozycji:

1) udzielanych wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia,
2) wykluczenia wykonawcy,
3) odrzucenia oferty,
4) wyboru najkorzystniejszej oferty,
5) unieważnienie postępowania.

Szczegóły zarządzenia TUTAJ

Czytaj więcej

- Reklama -

Ostatnio dodane

Skip to content