25 C
Pionki
środa, 17 sierpnia, 2022
0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

[ZDJĘCIA] Rada Seniorów spotkała się z burmistrzem Robertem Kowalczykiem. Trudne tematy, ważne rozmowy

Popularne

11 kwietnia Rada Seniorów spotkała się z burmistrzem Robertem Kowalczykiem. Było to przedświąteczne spotkanie połączone z omówieniem ważnych tematów miejskich. W rozmowach uczestniczyła również wiceburmistrz Kamila Kaczorowska.

Podczas spotkania burmistrz wyjaśniał i omówił z seniorami tematy, które nurtują wszystkich mieszkańców. Tematem głównym były oczywiście inwestycje oraz gospodarka odpadami komunalnymi. Radni-seniorzy dopytywali przede wszystkim o stan miejskich ulic i plany na ich modernizację. Skupili się przede wszystkim na modernizacji ul. Zakładowej, która w tej chwili zostanie naprawiona po zimie, ale wniosek na jej generalny remont czeka na dofinansowanie z Polskiego Ładu. Przetarg na modernizację Al. Lipowych został już ogłoszony i długo wyczekiwana inwestycja ma szansę na realizację. Podobnie jak ul. Niepodległości, która w tej kadencji została wyremontowana na odcinku od szkoły podstawowej po skrzyżowanie z ul. Kozienicką. Dalsza przebudowa nastąpi, gdy powiat radomski ukończy budowę szpitala, by nowa nawierzchnia nie była niszczona przez ciężki sprzęt budowlany.

W tej chwili kończone są inwestycje na ul. Jordanowskiej oraz ul. Targowej. Te dwie modernizacje będą ostatnimi, które mają wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uczęszczających do miejskich przedszkoli i szkół.

Seniorzy dopytywali o utwardzenie ul. Kościuszki. Podczas dyskusji dowiedzieli się, że do CBA wpłynął donos na burmistrza i wcześniejszy zakres robót, jaki miasto wykonało na tej ulicy, stał się obiektem szczegółowej kontroli, która w ostateczności nie wykazała żadnych uchybień. Niemniej należy wspomnieć, że miała być to ulica remontowana wspólnie z gminą, ale nie osiągnięto w tej kwestii porozumienia. W związku z tym, w celu odwodnienia ulicy miasto wybudowało basen odwadniający na jednej z posesji, by móc w ogóle rozpocząć prace. Pomimo poniesienia kosztów na wykonanie projektu utwardzenia, a właściwie budowy ulicy od podstaw, miasto nie może przystąpić do prac z uwagi na brak zgody części mieszkańców, którzy w początkowym etapie byli pozytywnie nastawieni do budowy, natomiast w tej chwili nie chcą zgodzić się by ulica została poszerzona (by spełnić wymogi) kosztem ich posesji.

Skoro mowa o inwestycjach, to burmistrz przybliżył Radzie Seniorów projekt modernizacji Hali Sportowej, która w tym roku obchodzić będzie 50-lecie swojego istnienia. Miasto chciałoby w tym roku wykonać projekt przebudowy hali, by w przyszłości móc sięgnąć po środku zewnętrzne na dokonanie potrzebnego remontu. Niestety pomysł ten nie spodobał się części radnych miejskich, co zostało skrytykowane przez radnych-seniorów, którzy uważają, że miasto powinno inwestować w obiekty sportowe w celu zapewnienia dostępu do nich młodzieży szkolnej by mogła ona korzystać z szerokiej oferty także poza zajęciami szkolnymi. Rada Seniorów podkreśliła, że inwestycja w halę sportową, to również zwiększenie jej konkurencyjności, a co za tym idzie również większe wpływy z jej wynajmu, które mogłyby pokryć jej utrzymanie.

Kolejny etap remontu Basenu Miejskiego nastąpi już w najbliższe wakacje. Miasto pozyskało ok. 1 mln zł by zmodernizować zaplecze sanitarne. Bez tej inwestycji Sanepid grozi zamknięciem basenu, bo od lat warunkowo dopuszcza obiekt do użytkowania.

Mowa była również o realizacji różnych projektów inwestycyjnych w ramach programu Inicjatyw Lokalnych z których mogą korzystać mieszkańcy. I tak np. mieszkańcy ul. Akacjowej i ul. Wrzosowej w ramach wspólnej inicjatywy pokryją w 30% koszty remontów swoich ulic. Resztę wydatków pokryje miasto. Z tej formy współpracy korzystają także wspólnoty mieszkaniowe oraz pionkowskie spółdzielnie mieszkaniowe, które coraz chętniej korzystają ze sprawdzonej metody wspólnego finansowania kosztów realizacji różnego rodzaju projektów o które wnoszą mieszkańcy.

Podczas dyskusji wspomniano również o donosach osób pełniących funkcje publiczne w naszym mieście, które starają się utrudniać realizację wielu zamierzeń. W ostatnim czasie skierowany został wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który sygnalizował iż miasto źle realizuje projekt rewitalizacji Placu Konstytucji. Plac zmodernizowany dzięki środkom unijnym nie może być miejscem zarobkowym, a więc miasto nie może wynajmować tego terenu przedsiębiorcom. Dzięki „sygnałowi” do NFOŚiGW z przestrzeni miejskiej zniknie prywatna kawiarnia, która oferowała gofry i lody cieszące się uznaniem mieszkańców oraz odwiedzających nasze miasto gości. Podobnie jest z parkiem miejskim Błonia. Tu również na informację od “sygnalisty” wszczęto procedurę kontrolą, w efekcie której w tym roku nie zostanie otwarta kawiarnia Błonia, choć sporo środków już zainwestowano by ją wyposażyć. Dzięki sygnałowi zablokowano również otwarcie toalety publicznej o którą dopytywali seniorzy, bo takich miejsc w pionkowskiej przestrzeni jest niewiele.

Gospodarka odpadami komunalnymi także interesowała Radę Seniorów. Robert Kowalczyk pokrótce przedstawił problemem braku bilansu gospodarki oraz całego systemu. Na ponad 17 tys. zameldowanych w Pionkach, tylko niewiele ponad 13 tys. osób figuruje w systemie odbioru odpadów, co generuje znaczące straty dla budżetu nie tylko miasta, ale również uczciwie płacących, którzy w swoich opłatach muszą pokrywać koszty odbioru śmieci. Przyjęta przez radnych miejskich stawka 21 zł od osoby od początku była niewystarczająca, o czym radni zostali poinformowani, a mimo to podjęli decyzję by nie podnosić jej do ceny sugerowanej przez burmistrza i wydział komunalny. Dzięki takiej polityce miasto w ubiegłym roku dołożyło do śmieci ponad 700 tys. zł, które mogło z powodzeniem przeznaczyć na doposażenie szkół czy budowę miejsc parkingowych, które są bolączką w miejskiej przestrzeni. W tym roku ogłoszony zostanie nowy przetarg na odbiór odpadów komunalnych i po jego rozstrzygnięciu dowiemy się o ile ewentualnie wzrosną opłaty. Robert Kowalczyk dodał, że w ciągu ubiegłego roku dokonano ponad 100 kontroli deklaracji składanych przez mieszkańców i w 80% przypadków okazało się, że stan faktyczny zamieszkujących daną nieruchomość/lokal nie zgadzał się ze złożoną deklaracją.

Radni-seniorzy mówili o ciągłym wzroście cen spowodowanym przez rosnącą inflację i nakładaniem coraz to nowszych podatków. Podczas dyskusji okazało się jednak, że jedyną podwyżką ze strony miasta był wzrost opłaty za śmieci, a wszelkie inne wzrosty opłat nie są zależne od władz miasta ponieważ spowodowane są decyzjami na szczeblu centralnym, które w efekcie końcowym powodują drenaż portfeli mieszkańców.

Rada Seniorów jako organ doradczy burmistrza została zobligowana do konsultowania projektów uchwał przedkładanych Radzie Miasta w celu wypracowania najlepszych rozwiązań. Jest to zdecydowanie korzystne posunięcie, gdyż nie zawsze radni miejscy kierują się dobrem ogółu, a Rada Seniorów pomoże w ukierunkowaniu podejmowanych decyzji z korzyścią dla mieszkańców.

Na koniec przedświątecznego spotkania życzono sobie przede wszystkim zdrowia i spokojnych świąt, ale również pozytywnego nastawienia i wzmożonych chęci do wspólnej pracy.

Rada Seniorów jest organem społecznym. Radni-seniorzy nie pobierają żadnych diet z tytułu pracy w radzie.

 

Czytaj więcej

- Reklama -

Ostatnio dodane