16.5 C
Pionki
czwartek, 23 maja, 2024
spot_img

Urząd Stanu Cywilnego w Pionkach zmienia lokalizację

Popularne

spot_img

Urząd Stanu Cywilnego w Pionkach zmienia siedzibę.

Od poniedziałku, 14 marca urzędnicy przyjmują w nowym biurze, na parterze budynku przy ulicy Zakładowej 5 (dawne Kasyno Urzędnicze, CAL). Opłaty skarbowe będą realizowane na miejscu za pomocą kart płatniczych, zaś wszelkie informacje dostępne są pod numerem telefonu 516 276 253.

Urząd Stanu Cywilnego zajmuje się przede wszystkim rejestracją stanu cywilnego. Rejestracji stanu cywilnego osób dokonuje się w księgach stanu cywilnego w formie aktów urodzenia, małżeństwa oraz zgonu. Czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego lub jego zastępcy. Kierownikiem urzędu stanu cywilnego jest burmistrz.

W USC można załatwić sprawy związane z odbiorem dokumentów z zakresu stanu cywilnego (odpisy aktów, zaświadczenia o stanie cywilnym, zaświadczenia do ślubu kościelnego). W większości przypadków klienci korzystają z odmiejscowienia spraw dotyczących wydawania odpisów aktu stanu cywilnego, gdyż są to dokumenty najczęściej wykorzystywane w obrocie prawnym np. w postępowaniach spadkowych czy postępowaniach administracjach przed urzędami.

Zadania Urzędu Stanu Cywilnego

Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy:

 • bieżąca rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów w księgach stanu cywilnego, (prowadzenie rejestrów do tych ksiąg, prowadzenie akt zbiorowych do tych zdarzeń);
 • wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego.
 • dokonywanie zmian w księgach stanu cywilnego w oparciu o: orzeczenia sądowe, decyzje administracyjne, zgłoszenia innych urzędów stanu cywilnego oraz inne dokumenty przewidziane w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego oraz Kodeks rodzinny i opiekuńczy;
 • przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, uznaniu dziecka, nadaniu dziecku nazwiska męża matki, wyborze nazwiska jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa, braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, oraz o stwierdzeniu legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa;
 • wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu oraz poza stałym miejscem zamieszkania;
 • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach prostowania aktów stanu cywilnego, uzupełnienia aktów stanu cywilnego, odtworzenia aktów stanu cywilnego, ustalenia treści aktów stanu cywilnego oraz wpisania aktów sporządzonych w innych krajach;
 • wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego w innym kraju;
 • korespondencja bieżąca;
 • sprawy konsularne;
 • współpraca z Wydziałami Spraw Obywatelskich w całym kraju;
 • organizowanie uroczystości 25-lecia, 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz uroczystego nadania imieniu dziecku;
 • realizacja dyspozycji zawartych w Prawie Konkordatowym.

Czytaj więcej

- Reklama -

Ostatnio dodane

Skip to content