18.1 C
Pionki
piątek, 14 czerwca, 2024
spot_img

Radni z Pionek zdecydowali o podwyżce swoich diet i pensji burmistrza

Popularne

spot_img

W czwartek, 4 listopada odbyła się Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Pionkach. Jednym z jej punktów była podwyżka pensji burmistrza i diet radnych. To konsekwencja nowelizacji ustawy „o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe”. To I decyzja rządu, która zapadła poza samorządami.

Podczas Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Pionki, która odbyła się w czwartek radni mieli głosować nad dwoma projektami uchwał, a mianowicie w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok oraz w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2033. Przed przyjęciem proponowanego porządku obrad burmistrz złożył kolejny projekt uchwały dotyczący regulacji wynagrodzeń dla radnych, natomiast przewodniczący wniósł o poszerzenie porządku obrad o uchwałę regulującą wynagrodzenie burmistrza.

Obecnych podczas sesji było 10 radnych, w tym Paweł Kobylas, Kamil Panufnik, Włodzimierz Szałabaj, Zbigniew Belowski, Dawid Jaroszek, Piotr Nowak, Grzegorz Wąsik, Stanisław Pacan, Tomasz Łyżwa oraz Wojciech Maślanek. Radni jednogłośnie przyjęli proponowany porządek obrad.

Podczas obrad przedstawiony został projekt zmian budżetowych zawierał informację o zwiększeniu planu dochodów budżetu o kwotę 82.448,00zł oraz zwiększeniu planu wydatków o kwotę 547.448,00zł.

W planie wydatków znalazła się m.in. kwota 78 tys.zł na przebudowę dróg i chodników miejskich w tym miedzy innymi w ul. Dębowej, Garszwo, Sienkiewicza, Pokoju, budowa zatok parkingowych przy ul. Boh. Studzianek, Konopnickiej, budowa chodnika przy ul. Aleje Lipowe 7, chodnik ul. Boh. Studzianek wzdłuż domków jednorodzinnych, chodnik przy ulicy Różanej 6, chodnik przy ul. Ogrodowej 5 i 6 oraz budowę wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Aleja Jana Pawła lI. Dodatkowo kwotę 1 tys. na projekt ulic Kościuszki.

Wśród zmian budżetowych znalazła się wzmianka o zwiększeniu planowanych wydatków, gdzie w dziale 750 tego projektu czytamy – zwiększa się plan wydatków o kwotę 129.800,00 zł z tytułu planowanych regulacji wynagrodzeń dla radnych oraz burmistrza w związku z nowelizacją ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Uchwała dotycząca zmian w budżecie miasta na rok 2021 oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa zostały przyjęte jednogłośne.

Kolejne dwie uchwały wprowadzone do porządku obrad dotyczyły regulacji wynagrodzeń dla radnych oraz burmistrza w związku z nowelizacją ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Zgodnie z ustawą maksymalna dieta radnego może wzrosnąć do 4.294,61 zł miesięcznie, natomiast górna granica wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru (wójtów, burmistrzów, prezydentów miast) wyniesie nieco ponad 20 tys. zł.

Co to oznacza w praktyce?

To górne granice tzw. widełek i są one uzależnione od liczebności mieszkańców danej gminy. Ponieważ Pionki znajdują się w kategorii gmina od 15 do 100 tysięcy mieszkańców, i nie należy pochopnie wysnuwać wniosków, że np. radny w Pionkach będzie dostawał ponad 4 tys. zł. Podwyżka będzie obliczona według określonego algorytmu i opierać ma się na tzw. „krotności kwoty bazowej”. Krotność tą nowelizacja podnosi z współczynnika 1,5 do 2,4, a kwota bazowa to 1.789 zł 42 gr. Zatem wspomnianą kwotę bazową mnożymy przez współczynnik 2,4 i to jest owe 4.294 zł (w zaokrągleniu – bez groszy). Dla wspomnianych gmin od 15 do 100 tys. mieszkańców określono też maksymalną granicę owej krotności, która nie może przekraczać 75 proc. z kwoty 4.294 zł, a to jest 3.220 zł i 96 gr. To oznacza, że żadna z wprowadzanych podwyżek dla Rady nie może być wyższa od 3.220 zł.

O ile wzrosną diety radnych i pensja burmistrza

W Pionkach zwykły radny (bez funkcji) będzie co miesiąc otrzymywać kwotę, która jest równowartością 30 proc, „krotności kwoty bazowej” (4,294 zł) – i to jest 1200 zł. Do tej pory było to 800 zł.

Dieta przewodniczącego rady to z kolei 75 proc. krotności kwoty bazowej – więc 3200 zł (do tej pory nieco mniej niż 2000 zł).

Wiceprzewodniczący rady otrzyma 2500 zł (do tej pory było to 1500 zł), a szefowie komisji – 2100 zł (dotychczas 1300), natomiast zastępcy – 1800 zł (dotychczas 1110 zł). Radny będący członkiem jednej lub więcej komisji otrzyma 1700 zł (było 1000 zł).

Podczas czwartkowej sesji procedowany był także projekt – uchwała o zmianie wynagrodzenia burmistrza. Jego składniki zapisane w projekcie uchwały wyglądają następująco:

a) wynagrodzenie zasadnicze burmistrza miasta Pionki – w kwocie 10.400 zł brutto (do tej pory było to 4.800 zł brutto)

b) dodatek funkcyjny – w kwocie 3400 zł brutto (do tej pory było to 2100 zł brutto)

c) dodatek specjalny – w kwocie 4140 zł brutto (do tej pory było to 2760 zł brutto)

Obie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie

Czytaj więcej

- Reklama -

Ostatnio dodane

Skip to content