9.5 C
Pionki
wtorek, 16 kwietnia, 2024

Radni i wójt „doszli do porozumienia”. Budżet gminy Pionki na 2022 rok uchwalony jednogłośnie. Powróciły wykreślone projekty

Popularne

Rada Gminy Pionki, we wtorek 28 grudnia, po burzliwych obradach, nie podjęła decyzji w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2022 rok. Obrady finalnie przerwano. Wznowiono je w poniedziałek, 10 stycznia.

Radni podczas XLII Sesji Rady Gminy Pionki, która odbyła się 28 grudnia 2021 roku mieli podjąć decyzje w sprawie przyjęcia budżetu na 2022 rok. Planowane na przyszły rok dochody budżetu gminy mają wynieść ponad 51 milionów złotych, zaś wydatki będą oscylować w granicy 56 milionów złotych. Na wydatki majątkowe (głównie inwestycyjne) wójt Mirosław Ziółek zaproponował zarezerwować ponad 12 milionów złotych na 2022 rok. Tak, więc planowany deficyt w budżecie gminy wyniesie 5 milionów złotych. Przychody ustalono na poziomie 6,7 mln złotych, w których 2,6 miliona złotych stanowią kredyty.

Wiele inwestycji, przerwane obrady i usunięte projekty

Inwestycjami jakie przedstawił w dniu 28 grudnia 2021 roku podczas XLII Sesji Rady Gminy w projekcie budżetu na przyszły rok wójt Mirosław Ziółek były między innymi: modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Mireń – 2,5 miliona złotych, budowa wodociągów i kanalizacji w miejscowości Kamyk i Karpówka – łączny koszt ponad 1,2 miliona złotych, rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Zagożdżonce w miejscowości Januszno – blisko 3,5 miliona złotych, przebudowa drogi gminnej i dokumentacja kosztorysowa w miejscowości Wincentów – 675 tysięcy złotych, budowa zaplecza magazynowo-garażowego przy Urzędzie Gminy – 1,3 miliona złotych, modernizacja oświetlenia na terenie gminy Pionki – 75 tysięcy złotych, po czym zmniejszono koszt tego zadania o 30 tysięcy złotych. Nie lada ciekawostką jest wykreślenie budowy skateparku w Suskowoli. Również na wniosek Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu i Finansów i radnych zrezygnowano z budowy drogi gminnej Działki Suskowolskie-Zalesie, na którą gmina miała przeznaczyć 650 tysięcy złotych. Wymienione wyżej inwestycje stanowią tylko część planowanych projektów przez gminę Pionki w 2022 roku. Do projektu budżetu gminy na rok 2022 stosowne komisje wnioskowały o kilka zmian. W tym o wprowadzenie dokumentacji i budowy oświetlenia w miejscowości Suskowola.

Wśród wnioskowanych zmian było między innymi wyżej wspomniane usunięcie projektu budowy skateparku, drogi gminnej Działki Suskowolskie-Zalesie oraz modyfikacja pięciu innych projektów.

Za wykreśleniem budowy drogi gminnej Działki Suskowolskie-Zalesie opowiedziało się wtedy 12 radnych, jeden głos był wstrzymujący, zaś za wykreśleniem budowy skateparku radni byli jednomyślni, 13 głosów było za.

Po burzliwych dyskusjach i zmianach w uchwale budżetowej wpłynął wniosek formalny o zarządzenie obrad w sesji do dnia 10 stycznia. „Za” głosowało 12 radnych. Obrady przerwano. Miało to na celu przygotowanie przez skarbnik gminy materiałów dotyczących transparentnego i kompetentnego podjęcia uchwały budżetowej na przyszły rok.

Wznowione obrady i powracające projekty

Po wznowieniu obrad głos zabrała sekretarz gminy Ewa Kurpeta-Abu Mizer. Sekretarz w swojej przemowie nawiązała między innymi do usunięcia projektu budowy skateparku, mówiąc o chęci rozbudowy bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy.  – Bardzo apeluję, abyśmy jeszcze raz przystąpili do takiego merytorycznego rozpatrzenia. Do tej pory na forach społecznościowych i w artykułach byliśmy postrzegani jako przykład tej rady, gminy, całego samorządu, który umie pracować wspólnie i rozwiązywać pojawiające się problemy, także te w komunikacji. Natomiast to, że w tej chwili mamy na sesji budżetowej mieszkańców i my przez ten okres dwóch tygodni byliśmy pod naporem i presją tłumaczenia, uważam, że powinniśmy pokłonić się nad realizacją ustawy budżetowej. W chwili obecnej, jest to jeszcze projekt, więc możemy pewne rzeczy przedyskutować – mówiła sekretarz gminy Ewa Kurpeta-Abu Mizer.

Po intensywnych obradach rady gminy Pionki, które można zobaczyć TUTAJ (wystarczy kliknąć), doszło do pewnych zmian, w tym między innymi:

  • wykreślono z projektu budżetu na 2022 rok zadanie – „Dokumentacja projektowa i budowa oświetlenia przy drodze gminnej w miejscowości Suskowola (droga zielona) w kwocie 110 tysięcy złotych,
  • wprowadzono ponownie do budżetu na 2022 rok, budowę drogi gminnej Działki Suskowolskie-Zalesie, finansowanej planowanym kredytem w wysokości 650 tysięcy złotych,
  • wprowadzono ponownie budowę skateparku w Suskowoli, gdzie 200 tysięcy złotych wyniesie dotacja, a a gmina ze środków własnych przeznaczy na ten cel 110 tysięcy.

Jak widać, burzliwe dyskusje prowadzone podczas ostatniej sesji rady gminy doprowadziły do powstania kompromisu między wójtem, a radnymi. Finalnie, projekt uchwały budżetowej gminy Pionki na rok 2022 przyjęto jednogłośnie, na 14 obecnych radnych wszyscy byli „za”.

 

Czytaj więcej

- Reklama -

Ostatnio dodane

Skip to content