9.5 C
Pionki
wtorek, 16 kwietnia, 2024

Poseł Konrad Frysztak pyta o budowę Fabryki Prochu i Amunicji w Pionkach

Popularne

W drugiej połowie kwietnia 2022 roku dowiedzieliśmy się rozpoczęciu procesu budowy Fabryki Prochu i Amunicji w Pionkach. Inwestycja ta ma być realizowana przez spółkę Mesko ze Skarżyska-Kamiennej, która należy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Poseł Konrad Frysztak wraz z posłanką Marzeną Okłą-Drenowicz skierowali w tej sprawie interpelację do Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina. Jakie pytania zadali?

– Sama inwestycja wydaje się uzasadniona, biorąc pod uwagę tradycje Pionek w zakresie przemysłu obronnego, potencjał miasta, kadry pracowniczej oraz obecną sytuację geopolityczną w Europie. Obawy budzi jednak ogólnikowy charakter informacji przekazywanych na temat całej inwestycji do opinii publicznej – rozpoczęli swoją interpelację posłowie Konrad Frysztak oraz Marzena Okła Drenowicz. 

W ogniu pytań

Posłowie kierując interpelację oparli ją na wielu pytaniach:

  • Kiedy został ogłoszony przetarg na budowę Fabryki Prochu i Amunicji w Pionkach, którą realizuje spółka Mesko ze Skarżyska-Kamiennej?
  • Ile firm zgłosiło się postępowania przetargowego?
  • Jaka była wartość poszczególnych ofert złożonych w ramach przetargu?
  • Jaka firma wygrała ww. postępowanie przetargowe?
  • Proszę o podanie szczegółów realizowanej inwestycji (z podziałem na nowe obiekty, które powstaną, jak również na obiekty przeznaczone do rewitalizacji).
  • Kiedy rozpoczęły się prace budowlane związane z ww. inwestycją?
  • Kiedy zakończą się ww. prace budowlane?
  • Kiedy cały kompleks budowlany zostanie oddany do użytku?
  • Ile osób znajdzie pracę w nowym kompleksie Fabryki Prochu i Amunicji w Pionkach?
  • Na jakim etapie jest kompletowanie parku maszynowego Fabryki Prochu i Amunicji w Pionkach?

Sekretarz stanu odpowiada

Odpowiedzi na te pytania w imieniu Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina udzielił sekretarz stanu Jan Kanthak. Poniżej przedstawiamy pełną treść odpowiedzi na złożoną przez posłów interpelację.

„Na wstępie uprzejmie informuję, że projekt polegający na odtworzeniu i rozbudowie Państwowej Wytwórni Prochu w Pionkach wraz z uzyskaniem nowych zdolności i zwiększeniem potencjału produkcyjnego amunicji małokalibrowej, średniokalibrowej, wielkokalibrowej oraz rakiet (Projekt „400″) obejmuje 3 części, z których każda ma swoją specyfikę oraz umiejscowienie w czasie. W związku z powyższym przekazuję następujące wyjaśnienia:

MESKO S.A. prowadzi Projekt „400″, który został uruchomiony na przełomie 2019 oraz 2020 r. Realizacja projektu dotyczącego produkcji prochu i amunicji w Pionkach jest wielowątkowa i odbywa się w oparciu o wiele przetargów mających na celu wykonanie poszczególnych elementów projektu (np. parku maszynowego, budynków i infrastruktury). Do każdego postępowania przetargowego, w zależności od przedmiotu i zakresu, zgłasza się różnorodna liczba oferentów. Są to firmy z branż takich jak roboty budowlane, dostawa maszyn, urządzeń oraz specyficznych usług.

W chwili obecnej część postępowań przetargowych została zakończona, a część z nich znajduje się w toku. Wartości postępowań przetargowych, w zależności od przedmiotu przetargu, mieszczą się w przedziale od kilkuset złotych do kilkudziesięciu milionów złotych. Z uwagi na liczbę prowadzonych (w toku oraz już ukończonych) postępowań przetargowych znajdujących się na różnych etapach realizacji nie jest możliwe wskazanie firm, która wygrały postępowania przetargowe.

W zakresie obiektów nowo tworzonych jak również obiektów rewitalizowanych w ramach Projektu „400″ informuję, że budowanych jest 5 nowych budynków produkcyjnych, natomiast 2 budynki – kotłownie oraz magazyny – zostaną poddane modernizacji. Ponadto realizowane będą elementy infrastruktury zakładu w Pionkach. Proces budowlany rozpoczął się w połowie roku 2021. Obecnie trwają prace budowlane na trzech obiektach w Pionkach.

W związku z przyjętym harmonogramem realizacji zadań w ramach Projektu „400″, zakończenie wszystkich prac powinno nastąpić do końca czerwca 2024 roku: jest to również termin oddania kompleksu do użytku. Spółka szacuje, że zatrudnienie w Dywizji Wielkokalibrowej w Pionkach powinno wzrosnąć o około 25 osób. Kompletowanie parku maszynowego w ramach Projektu „400″ znajduje się na etapie postępowań przetargowych. W chwili obecnej działania prowadzone są zgodnie z założonym harmonogramem.

Z poważaniem

Z upoważnienia Ministra Aktywów Państwowych

Jan Kanthak

sekretarz stanu”

Czytaj więcej

- Reklama -

Ostatnio dodane

Skip to content