2,7 C
Pionki
poniedziałek, 27 marca, 2023
0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

Ponad 95 inwestycji w powiecie radomskim. Na co dostali pieniądze?

Popularne

Za nami połowa roku, a wraz z nią przyszedł czas na podsumowanie. Sprawdź, jakie przedsięwzięcia zostaną zrealizowane w powiecie radomskim. Wsparcie od samorządu Mazowsza otrzymało ponad 95 inwestycji.

Ponad 95 inwestycji w powiecie radomskim – to efekt tegorocznych programów wsparcia samorządu Mazowsza, który w tym roku realizuje aż 14 programów dla samorządów lokalnych. Dziewięć z nich zostało już rozstrzygniętych.

Wicemarszałek Rafał Rajkowski (sejmikowy klub KO) chwali dotychczasową aktywność samorządów z regionu radomskiego. – Samorządowcy pokazali, że dobrze znają potrzeby mieszkańców. Złożyli setki dobrych wniosków. Aplikowali o środki w każdym z naszych samorządowych programów wsparcia. Doskonałe efekty tych działań z poprzednich lat widać w całym subregionie. Tegoroczny budżet Mazowsza pozwoli na zrealizowanie szeregu kolejnych ważnych dla mieszkańców inwestycji – dodaje wicemarszałek.

Mazowsze dla działkowców

„Mazowsze dla działkowców 2022” to jeden z programów wsparcia samorządu województwa mazowieckiego, którego głównym celem jest budowa i modernizacja infrastruktury ogrodowej. W tym roku w powiecie radomskim dofinansowanie w wysokości łącznie 34,8 tys. zł otrzymają 4 inwestycje.

Dofinansowane zostały:

– budowa świetlicy ogrodowej na terenie ROD „Krzewinka” w Pionkach – etap II         – 10 tys. zł;

– wymiana przestarzałego ogrodzenia Ogrodu nr 3 przy ul. Radomskiej w Pionkach ROD „Zgoda” – 4 tys. zł;

– utwardzenie terenu na działce nr 1465/7 przy Ogrodzie nr 4 ROD „Zgoda” przy ul. Polnej w Pionkach – 16 tys. zł;

– remont drogi ogrodowej na terenie ROD „RELAKS” w Iłży – II etap – 4,8 tys. zł.

Mazowsze dla czystego powietrza

Czwarta edycja autorskiego programu wsparcia samorządu województwa mazowieckiego pokazała, że potrzeby wciąż są ogromne. Samorządowcy zgłosili w sumie 194 projekty. Radni Mazowsza wybrali 178 najlepszych propozycji. W powiecie radomskim dofinansowanych zostanie 7 projektów, na których realizację samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy ponad 120 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

– kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie gminy Zakrzew – 15, 2 tys. zł;

– kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie gminy Skaryszew – 15 tys. zł;

– kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie gminy Kowala – 25 tys. zł;

– projekt „Czyste powietrze wspólna sprawa” – na terenie gminy Jedlnia-Letnisko – 7,6 tys. zł;

– kontrole antysmogowe na terenie gminy Iłża – 46,5 tys. zł;

– doposażenie gminy Wolanów poprzez instalację sensorów pomiarowych – 5,7 tys. zł;

– przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej na terenie gminy Iłża – 4,9 tys. zł.

Mazowsze dla klimatu

Mazowsze dla klimatu to nowy program samorządu województwa mazowieckiego. Władze województwa w tym roku dofinansują w sumie 157 zadań, z czego 4 z powiatu radomskiego, które otrzymają dofinansowanie w wysokości 346,7 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

– eko przystanki w gminie Miasto Pionki – 99,9 tys. zł;

– aranżacja i nasadzenia zieleni wzdłuż rzeki Kobylanki – odcinek I – 100 tys. zł;

– wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w miejscowości Jedlnia-Letnisko – 46,7 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej nr 12 na terenie gminy Wolanów – 100 tys. zł.

Dziś działania proekologiczne są priorytetem na całym świecie – podkreśla radny województwa mazowieckiego Leszek Przybytniak (sejmikowy klub PSL). – Nie da się nie zauważyć coraz większego zainteresowania ekologią wśród społeczeństwa. To efekt większej świadomości naszych mieszkańców, którzy razem z nami chcą działać przeciwko degradacji środowiska.

Mazowsze dla sołectw

Mazowsze dla sołectw to autorski program wsparcia samorządu województwa mazowieckiego, który od samego początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem mazowieckich gmin. W powiecie radomskim w tym roku dofinansowanych zostanie aż 37 inwestycji, na których realizację samorząd Mazowsza przeznaczy 341,7 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

– montaż progów zwalniających przy ul. Radomskiej w miejscowości Małęczyn, gmina Gózd – 10 tys. zł;

– montaż progów zwalniających przy drogach gminnych w miejscowości Kiedrzyn, gmina Gózd – 10 tys. zł;

– remont boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Grzmucin, gmina Gózd – 10 tys. zł;

– budowa chodnika w miejscowości Pieńki – 10 tys. zł;

– zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Piłatce – 10 tys. zł;

– poprawa bezpieczeństwa i estetyki sołectwa Jasieniec Maziarze  poprzez budowę wiat przystankowych – 10 tys. zł;

– doposażenie świetlicy wiejskiej w Małomierzycach – 10 tys. zł;

– doposażenie strażnicy OSP w Alojzowie w sprzęt p-poż – 10 tys. zł;

– zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Gaworzynie poprzez budowę placu zabaw – 10 tys. zł;

– budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wola Goryńska – 10 tys. zł;

– wymiana oświetlenia drogowego na energooszczędne w sołectwie Brody – 10 tys. zł;

– zakup i montaż zewnętrznej siłowni terenowej w Mąkosach Nowych – 10 tys. zł;

– zakup podestu dla miejscowości Dąbrowa Jastrzębska – 7,5 tys. zł;

– budowa placu zabaw na dz. nr ew. 45/2 w Nowej Woli – 6,7 tys. zł;

– zakup torby medycznej R1 z szynami kramera i deską ortopedyczną na potrzeby OSP w Jedlińsku – 3 tys. zł;

– budowa ogrodzenia boiska sportowego w Płaskowie – 7 tys. zł;

– wykonanie oświetlenia przestrzeni sportowo-rekreacyjnej w Woli Gutowskiej – 10 tys. zł;

– budowa wiat przystankowych na terenie sołectwa Gzowice Folwark – 10 tys. zł;

– budowa wiat przystankowych na terenie sołectwa Maryno – 10 tys. zł;

– budowa wiat przystankowych na terenie sołectwa Gzowice Kolonia – 10 tys. zł;

– budowa wiat przystankowych na terenie sołectwa Gzowice – 10 tys. zł;

– budowa wiat przystankowych na terenie sołectwa Dawidów – 10 tys. zł;

– zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Ludwinów – 10 tys. zł;

– wymiana lamp oświetlenia drogowego w miejscowości Jedlnia – 10 tys. zł;

– wymiana lamp oświetlenia drogowego w miejscowości Płachty – 8 tys. zł;

– wymiana lamp oświetlenia drogowego w miejscowości Działki Suskowolskie – 10 tys. zł;

– zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Brzeziny – 7,5 tys. zł;

– wymiana lamp oświetlenia drogowego w miejscowości Sałki – 7 tys. zł;

– wymiana lamp oświetlenia drogowego w miejscowości Wincentów – 5 tys. zł;

– budowa altany i grilla na placu wiejskim w Domaniowie – 10 tys. zł;

– doposażenie  placu wiejskiego w Krzyszkowicach – 10 tys. zł;

– budowa placu zabaw w miejscowości Antoniów – 10 tys. zł;

– budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Odechów – etap I – 10 tys. zł;

– przygotowanie terenu i utworzenie boiska wiejskiego w Tomaszowie – 10 tys. zł;

– budowa altany na działce gminnej nr 114/1 w Podgórkach – 10 tys. zł;

– modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Waliny – wyposażenie – 10 tys. zł;

– doposażenie placu zabaw w miejscowości Kolonia Wawrzyszów – 10 tys. zł.

Mazowsze dla sportu

„Mazowsze dla sportu 2022” to jeden z autorskich programów wsparcia realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego od 2018 roku. Od początku jego trwania dzięki ponad 60 mln zł udało się wybudować lub zmodernizować 502 obiekty sportowe. W tym roku z 255 nadesłanych wniosków na dofinansowanie może liczyć aż 190 inwestycji, na których realizację samorząd Mazowsza przeznaczy rekordowe 41 mln zł. W powiecie radomskim wsparcie w wysokości ponad 1,9 mln otrzyma 8 inwestycji.

Dofinansowane zostały:

– budowa boiska wielofunkcyjnego w Lesiowie – 202,5 tys. zł;

– budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią przy Zespole Szkół Elektronicznych, gmina miasto Radom – 270 tys. zł;

– remont boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bardzicach – 147,6 tys. zł;

– modernizacja boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Skaryszewie – 280 tys. zł;

– remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Iłży – 215,7 tys. zł;

– dostosowanie skateparku, szatni i zaplecza socjalnego, znajdujących się w budynku gospodarczym, do potrzeb mieszkańców, wraz z poprawą bezpieczeństwa użytkowników, gmina miasto Pionki – 280 tys. zł;

– remont ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w Czarnym Ługu przy PSP Wierzchowiny   – 280 tys. zł;

– remont sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chwałowicach – 270 tys. zł.

Mazowsze dla straży pożarnych

Na Mazowszu funkcjonuje blisko 2 tys. jednostek OSP, dysponują one blisko 1,9 tys. remiz strażackich. W tegorocznej edycji programu Mazowieckie Strażnice OSP-2022 gminy mogły ubiegać się o pomoc finansową w wysokości maksymalnie 30 tys. zł. W ramach naboru wpłynęły w sumie 244 wnioski na łączną kwotę dofinansowania ponad 7,1 mln zł. Po ocenie formalnej i merytorycznej wniosków, dofinansowanie w wysokości w sumie ponad 6,5 mln zł trafi do 240 mazowieckich gmin i miast. Znalazło się wśród nich także 10 strażnic z powiatu radomskiego. Na ich remonty lub modernizacje samorząd województwa przeznaczył 272,5 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

– remont strażnicy OSP Gózd, gmina Gózd – 27,5 tys. zł;

– modernizacja strażnicy OSP Sucha, gmina Pionki – 25 tys. zł;

– remont strażnicy OSP Pionki, gmina miasto Pionki – 10 tys. zł;

– modernizacja strażnicy OSP Dęba, gmina Przytyk – 30 tys. zł;

– remont strażnicy OSP Wielogóra, gmina Jedliński Wielogóra – 30 tys. zł;

– modernizacja strażnicy OSP Cerekiew, gmina Zakrzew Cerekiew – 30 tys. zł;

– remont strażnicy OSP Jasieniec Iłżecki, gmina Iłża – 30 tys. zł;

– remont strażnicy OSP Słupica, gmina Jedlnia Letnisko – 30 tys. zł;

– modernizacja strażnicy OSP Łączany, gmina Wierzbica – 30 tys. zł;

– remont strażnicy OSP Ruda Mała, gmina Kowala – 30 tys. zł.

W ramach programu Mazowsze dla straży pożarnych, samorząd województwa mazowieckiego dofinansowuje również zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, specjalistycznego sprzętu i środków ochrony osobistej. W tym roku dofinansowanie w wysokości ponad 11,8 mln zł trafi do 265 gmin dla 463 jednostek OSP. Znalazło się wśród nich 17 ochotniczych straży pożarnych z powiatu radomskiego, na których wsparcie samorząd Mazowsza przeznaczy 581,8 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

– nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Pakosław – 100 tys. zł;

– nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Iłża – 80 tys. zł;

– środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Jastrzębia – 19,9 tys. zł;

– nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Jedlińsk – 100 tys. zł;

– sprzęt specjalistyczny dla OSP Jedlnia-Letnisko – 10 tys. zł;

– sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Kowala-Stępocina – 3,6 tys. zł;

– środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Ruda Mała           – 5,2 tys. zł;

– sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Kosów – 9,3 tys. zł;

– sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Bardzice – 1,8 tys. zł;

– środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Sucha – 15 tys. zł;

– nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Pionki – 100 tys. zł;

– sprzęt specjalistyczny dla OSP Makowiec – 8 tys. zł;

– sprzęt specjalistyczny dla OSP Maków – 8 tys. zł;

– środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Wólka Twarogowa – 1 tys. zł;

– wyposażenie niezbędne do utrzymania umundurowania bojowego w należytym stanie dla OSP Wierzbica – 8,9 tys. zł;

– sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Polany – 11 tys. zł;

– nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Cerekiew – 100 tys. zł.

Jak podkreśla radny województwa mazowieckiego Tomasz Śmietanka (sejmikowy klub KO), strażacy biorący udział w akcjach ratowniczych powinni być przede wszystkim dobrze zabezpieczeni. – Wiemy, że w pracy strażaka liczy się nie tylko doświadczenie i umiejętności, ale także profesjonalny sprzęt i odpowiednie zabezpieczenie. A my w ramach naszego programu wsparcia pomagamy nie tylko remontować strażnice, ale także wspieramy zakup specjalistycznego sprzętu, środków ochronnych dla strażaków i samochodów ratowniczo-gaśniczych. To inwestycja w bezpieczeństwo naszych mieszkańców.

Mazowsze dla seniorów

Mazowsze dla seniorów to nowy program wsparcia samorządu Mazowsza w ramach którego każda gmina mogła złożyć jeden wniosek na jeden projekt swojej rady seniorów. Sejmik województwa podjął decyzję o dofinansowaniu 35 projektów, na których realizację przeznaczy 642,7 tys. zł. To działania wspierające rozwój rad seniorów i ich inicjatywy, takie jak m.in. organizacja dni seniora, szkolenia z dostępności cyfrowej czy kampanie promujące zdrowie i aktywność fizyczną osób starszych. W powiecie radomskim dofinansowanie w wysokości 18,9 tys. zł otrzymała gmina miejska Pionki na realizację projektu pt. Obchody 90-lecia nadania miastu nazwy Pionki – seniorzy przypominają historię miasta podczas festynu „Postaw na rodzinę, łączymy pokolenia”.

Mazowsze dla równomiernego rozwoju

W ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju” dofinansowane zostaną 34 inwestycje dotyczące modernizacji dróg gminnych i powiatowych, 7 – projektów kulturalnych, 18 – edukacyjnych oraz 56 dotyczących m.in. infrastruktury sportowej, społecznej czy kanalizacyjno-wodociągowej. Wsparcie w wysokości 2 mln zł otrzymają 2 projekty z powiatu radomskiego.

Dofinansowane zostały:

– budowa budynku świetlicy wiejskiej na działce 577/1 i 577/3 w Odechowcu – 800 tys. zł;

– budowa budynku świetlicy wiejskiej na  działkach 331/2, 332/2, 341/5 w Sołtykowie – 1,2 mln zł.

Mazowsze dla zabytków

W ramach programu Mazowsze dla zabytków aż 135 zabytków w całym regionie przejdzie prace remontowe i konserwatorskie. Na ten cel samorząd Mazowsza przeznaczył w tym roku ponad 11 mln zł. W powiecie radomskim wsparcie w wysokości 414 tys. zł otrzymało 7 inwestycji.

Dofinansowane zostały:

– konserwacja portalu głównego w kościele pw. św. Ap. Piotra i Andrzeja w Jedlińsku – 20 tys. zł;

– kompleksowa konserwacja i restauracja renesansowego ołtarza w kaplicy Kochanowskich z kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu – etap I – 80 tys. zł;

– prace remontowo-konserwatorskie pokrycia dachowego sygnaturki wraz remontem więźby i jej zabezpieczeniem w kościele pw. św. Idziego w Suchej – etap I – 74 tys. zł;

– konserwacja polichromii ścian i sklepienia prezbiterium kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Iłży – etap I – 70 tys. zł;

– remont elewacji kościoła pw. św. Wawrzyńca we Wrzosie, etap II – 80 tys. zł;

– konserwacja gotyckiej rzeźby Chrystusa z kościoła pw. Zwiastowania NMP w Odechowie – 30 tys. zł;

– remont schodów wejściowych do kościoła (z XVII w.) pw. św. Trójcy w Radomiu – 60 tys. zł.

 

Czytaj więcej

- Reklama -
spot_img

Ostatnio dodane

Skip to content