21.9 C
Pionki
sobota, 13 kwietnia, 2024

Pionkowscy radni jednogłośnie przyjęli budżet na 2022 rok. Jakie zaplanowano inwestycje?

Popularne

Rada Miasta Pionki jednogłośnie przyjęła w czwartek, 30 grudnia projekt budżetu na 2022 rok. Na 10 uczestniczących w sesji radnych wszyscy byli „za”.

Radni uchwalili budżet na 2022 rok

Radni podczas XLVIII Sesji Rady Miasta Pionki podejmowali decyzje w sprawie przyjęcia budżetu na 2022 rok. Planowane na przyszły rok dochody budżetu miasta Pionki wyniosą ponad 84 miliony złotych. Wydatki zaś opiewać będą na sumę ponad 90 milionów złotych, co stanowi około 11,9% mniej niż w ubiegłym roku. Na wydatki majątkowe (głównie inwestycyjne) burmistrz Robert Kowalczyk proponował zarezerwować blisko 20 milionów złotych na 2022 rok.

Dochody bieżące w 2022 roku stanowić będą blisko 69 milionów złotych. W    ich skład wchodzą  wpływy  z  podatków  i  opłat,  udziały  we  wpływach  z podatków stanowiących dochody budżetu państwa, subwencje ogólne, dotacje oraz pozostałe dochody bieżące (dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowane w drodze umów i porozumień, wpływy z usług itp.) niebędące dochodami majątkowymi. Deficyt przy tak skonstruowanym budżecie wyniósł ponad 7 milionów złotych.

Inwestycjami jakie przedstawił burmistrz Robert Kowalczyk podczas Sesji Rady Miasta Pionki były między innymi: modernizacja ulicy Aleje Lipowe od ulicy Leśnej, aż do skrzyżowania z ulicą Księdza Jerzego Popiełuszki, przebudowa drogi gminnej ulicy Targowej, przebudowa drogi gminnej ulicy Jordanowskiej, czy także przebudowa ulicy Garszwo. Ponad 7 milionów złotych zostanie przeznaczonych na remont byłych „hoteli”, które mieszczą się na ulicy Leśnej i Aleje Lipowe. W projekcie budżetu na 2022 rok została także ujęta budowa bloku z mieszkaniami na wynajem o ograniczonym czynszu, w tym lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy. Miasto planuje na ten cel przekazać w przyszłym roku kwotę 1,2 miliona złotych. Na remont Basenu Miejskiego w Pionkach miasto przeznaczy blisko 1,5 miliona złotych.

Na program inwestycji lokalnych, który obejmuje budowę ulic Akacjowej i Wrzosowej, pionkowski samorząd planuje przeznaczyć 830 tysięcy złotych.

Miasto planuje także zmodernizować place zabaw przy szkołach podstawowych oraz przygotować projekt adaptacji budynku przy ulicy Leśnej na potrzeby szkoły muzycznej i biblioteki.

Oprócz powyższych planowanych inwestycji miasto wesprze także służby mundurowe, w tym zakupi samochód na potrzeby komisariatu Policji w Pionkach, czy dofinansowuje zakup samochodu pożarniczego dla OSP Pionki.

Radni o budżecie

Głos w sprawie projektu budżetu na rok 2022 zabrał radny Stanisław Pacan. – Po dyskusji na wczorajszej komisji jestem bardzo zadowolony, że pan burmistrz i pani skarbnik pochylili się nad moją propozycją, przekazania wsparcia dla szpitala w kwocie miliona złotych. Dziękuję, że wszyscy państwo się nad tym pochylili i wpisaliśmy to do budżetu – mówił radny Stanisław Pacan.

Radny Piotr Nowak podkreślił, że wsparcie szpitala i budowa nowych dróg, które zostały wprowadzone do budżetu na przyszły rok zyskają aprobatę mieszkańców. Tym samym radny podziękował burmistrzowi za ujęcie wniosków radnych. – Jest to budżet na pewno trudny, ale myślę, że oczekiwania niemalże wszystkich są spełnione, a propozycje przedstawiane przez radnych na komisjach zostały przez burmistrza uwzględnione – mówił radny Nowak.

Wydatki miasta

Wydatki bieżące miasta ustalono na poziomie 70 milionów złotych, co stanowi 78,21% wydatków ogółem. Do największych wydatków budżetu miasta zalicza się między innymi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie blisko 34 milionów złotych, opiekę społeczną oraz rodzinę – 19 milionów złotych oraz oświatę i wychowanie – 27 milionów złotych.

Radni uchwalili projekt uchwały budżetowej na 2022 rok jednomyślnie. 10 obecnych radnych zagłosowało „za”.

Czytaj więcej

- Reklama -

Ostatnio dodane

Skip to content