31.4 C
Pionki
piątek, 12 lipca, 2024
spot_img

Do Walnego Zgromadzenia członków pozostało kilka dni. Zarząd Pionkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dementuje fałszywe informacje

Popularne

spot_img

Władze Pionkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (PSM) zdecydowanie reagują na rozpowszechniane przez niektórych mieszkańców oraz członków Rady Nadzorczej nieprawdziwe informacje dotyczące działalności spółdzielni, jej zobowiązań oraz planów finansowych na chwilę przed Walnym Zgromadzeniem Członków spółdzielni. W odpowiedzi na te doniesienia zarząd wydał oficjalne oświadczenie, w którym obala wszelkie błędne twierdzenia i apeluje o rozsądne podejście do kwestii finansowych spółdzielni.

Nieprawdziwe informacje dotyczące kredytów

W ostatnich dniach na terenie osiedli PSM odbywały się spotkania organizowane przez nieokreśloną grupę mieszkańców. W trakcie tych zebrań, niektórzy członkowie Rady Nadzorczej przedstawiali informacje, jakoby zarząd PSM planował corocznie zaciągać kredyt w wysokości 23 mln złotych. Zarząd stanowczo dementuje te doniesienia, podkreślając, że kwota ta jest jedynie najwyższą możliwą sumą wszystkich zobowiązań, które spółdzielnia może zaciągnąć. Interpretację taką potwierdził już w 1993 roku Sąd Najwyższy w wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu (sygn. I ACr 158/93).

– W rzeczywistości, nasze zobowiązania dotyczą głównie kosztów związanych z zaopatrzeniem w ciepło, wodę, ścieki, śmieci oraz podatki od nieruchomości. Największe wydatki, jakie ponosimy, związane są z dostarczaniem ciepła, które w 2023 roku wyniosły ponad 10,6 mln złotych – wyjaśnia zarząd na swojej stronie internetowej. W sumie, tylko największe zobowiązania PSM wobec miasta wyniosły ponad 14,5 mln złotych, a dodatkowe koszty związane z remontami i usuwaniem awarii sięgnęły 1,5 mln złotych.

Kontrowersje wokół termomodernizacji

Jednym z punktów zapalnych była kwestia kredytów związanych z termomodernizacją budynków. Na ostatnim posiedzeniu Rady Nadzorczej, które miało miejsce 12 czerwca, zarząd PSM przedstawił konkretne plany finansowe dotyczące dwóch budynków przy ulicach Orzeszkowej 10 i Żeromskiego 2. – Zarząd jasno przedstawił, że przy uzyskaniu kwot z audytów, kredyt na jeden budynek wyniesie około 600 tys. złotych, a na drugi około 900 tys. złotych. Najprawdopodobniej jednak kwoty uzyskane w przetargach będą niższe – podkreśla zarząd PSM.

Fałszywe informacje o zmianach w statucie

Zdaniem władz PSM podczas spotkań na osiedlach pojawiły się również nieprawdziwe informacje na temat proponowanych przez zarząd zmian w statucie spółdzielni. Skala tych nadużyć jest znacząca, co jasno określa art. 267d Ustawy „Prawo spółdzielcze”, zgodnie z którym za podawanie nieprawdziwych danych lub ich fałszywe przedstawienie grożą poważne sankcje, w tym grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch.

Apel do mieszkańców

Zarząd PSM apeluje do mieszkańców, aby w celu uzyskania rzetelnych informacji na temat działalności spółdzielni, kontaktowali się bezpośrednio z biurem spółdzielni. – Po raz kolejny zapraszamy Państwa do uzyskania prawdziwych informacji bezpośrednio u nas – podkreślają przedstawiciele PSM.

Należy również przypomnieć, że podczas zeszłorocznego Walnego Zgromadzenia odrzucono Sprawozdanie Zarządu, co skutkowało brakiem możliwości głosowania nad podziałem nadwyżki bilansowej za rok 2022. W rezultacie, 460 tys. złotych, które miało pokryć deficyt i uzupełnić niektóre fundusze, pozostało nierozksięgowane, co może doprowadzić do podwyżki stawek na eksploatację.

Zarząd PSM podkreśla, że rozprzestrzenianie nieprawdziwych informacji i działania sprzeczne z prawem nie pozostaną bez konsekwencji. Spółdzielnia jest zdeterminowana, aby bronić prawdy i interesów swoich członków, dążąc do zapewnienia stabilności finansowej i rozwoju swoich zasobów.

Poniżej pełna treść zamieszczonej informacji w mediach społecznościowych Pionkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

W związku z fałszywymi informacjami rozpowszechnianymi przez jednego z członków Rady Nadzorczej spółdzielni podczas spotkań organizowanych na osiedlach przez bliżej nie określoną grupę mieszkańców STANOWCZO DEMENTUJEMY, że Zarząd PSM zamierza corocznie zaciągać kredyt w wysokości 23 mln!
Projekt uchwały określa najwyższą sumę WSZYSTKICH zobowiązań, jakie Zarząd spółdzielni może zaciągnąć. Taką interpretację tej uchwały już w 1993r. wydał Sąd Najwyższy w wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu (sygn. I ACr 158/93).
Przy okazji warto poznać kilka najistotniejszych składników zobowiązań spółdzielni z 2023r:
Ciepło – 10 623 357,30 zł
Woda i ścieki – 2 563 907,06 zł
Śmieci – 1 276 569,00 zł
Podatek od nieruchomości – 149 859,07 zł
Tak więc tylko największe zobowiązania do miasta w 2023r to ponad 14,5 mln. Musimy być także przygotowani na ewentualne podwyżki opłat za wodę, śmieci czy ciepło które spółki miejskie mogą nam wystosować (o czym przecież się mówi). Jak widać ZDECYDOWANIE najwięcej zaciągamy zobowiązań na zaopatrzenie w ciepło.
Do tego remonty na 1 502 096,07 zł, usuwanie awarii i inne zobowiązania
Zadziwia nas takie przedstawianie tego problemu przez przedstawiciela Rady Nadzorczej Spółdzielni, tym bardziej że stałym punktem posiedzeń Rady Nadzorczej PSM jest sprawa termomodernizacji i jej kosztów, a na posiedzeniu w dniu 12 czerwca (czyli dzień przed spotkaniem pod blokiem przy ul. Słowackiego 7) wprost padło pytanie o wysokość kredytów jak miałyby być zaciągane przy kompleksowej termomodernizacji budynków przy Orzeszkowej 10 i Żeromskiego 2 i wprost padła odpowiedź ze strony Zarządu, że przy uzyskaniu w przetargu kwot z audytu w przypadku jednego budynku to będzie około 600 tys. zł a w przypadku drugiego około 900 tys. Najprawdopodobniej jednak kwoty uzyskane w przetargach będą niższe niż te przyjmowane w audytach dlatego też i kredyt będzie w niższej kwocie.
Podobnie w czasie tych spotkań w sposób zafałszowany prezentowane były propozycje Zarządu zgłoszone w zakresie zmian w statucie.
O skali tego nadużycia jasno mówi art. 267d Ustawy „Prawo spółdzielcze”, zgodnie z którym „kto będąc członkiem organu spółdzielni (…) ogłasza dane nieprawdziwe albo przedstawia je organom spółdzielni, władzom państwowym, CZŁONKOM SPÓŁDZIELNI lub lustratorowi, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.
W Pionkach przyjęło się, że głoszenie kłamstw i podejmowanie działań sprzecznych z prawem jest bezkarne… Chyba jednak takie nie jest…
Po raz kolejny po PRAWDZIWE informacje dotyczące spółdzielni zapraszamy Państwa do spółdzielni właśnie.
Warto też dodać, że wywołanie zamieszania w czasie zeszłorocznego Walnego Zgromadzenia i odrzucenie Sprawozdania Zarządu zaskutkowało tym, że NIE MOŻEMY już głosować nad podziałem nadwyżki bilansowej za 2022r. Tak więc 460 tys., które miało nam pokryć m.in minus na eksploatacji i uzupełnić niektóre fundusze będzie nierozksięgowane. To z kolei może skutkować podwyżką stawek na eksploatację.
Znowu okazało się, że niezgoda rujnuje…

Czytaj więcej

- Reklama -

Ostatnio dodane

Skip to content