9.5 C
Pionki
wtorek, 16 kwietnia, 2024

Burzliwa dyskusja między wójtem, a radnymi i przerwane obrady. Gmina Pionki nie uchwaliła jeszcze budżetu na 2022 rok

Popularne

Rada Gminy Pionki, we wtorek 28 grudnia, po burzliwych obradach, nie podjęła decyzji w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2022 rok. Obrady finalnie przerwano. Ich wznowienie ustanowiono na dzień 10 stycznia.

Radni jeszcze nie uchwalili budżetu na 2022 rok

Radni podczas XLII Sesji Rady Gminy Pionki mieli podjąć decyzje w sprawie przyjęcia budżetu na 2022 rok. Planowane na przyszły rok dochody budżetu gminy mają wynieść ponad 51 milionów złotych, zaś wydatki będą oscylować w granicy 56 milionów złotych. Na wydatki majątkowe (głównie inwestycyjne) wójt Mirosław Ziółek zaproponował zarezerwować ponad 12 milionów złotych na 2022 rok. Tak, więc planowany deficyt w budżecie gminy wyniesie 5 milionów złotych. Przychody ustalono na poziomie 6,7 mln złotych, w których 2,6 miliona złotych stanowią kredyty.

Wiele inwestycji i zmiany

Inwestycjami jakie przedstawił podczas XLII Sesji Rady Gminy w projekcie budżetu na przyszły rok wójt Mirosław Ziółek były między innymi: modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Mireń – 2,5 miliona złotych, budowa wodociągów i kanalizacji w miejscowości Kamyk i Karpówka – łączny koszt ponad 1,2 miliona złotych, rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Zagożdżonce w miejscowości Januszno – blisko 3,5 miliona złotych, przebudowa drogi gminnej i dokumentacja kosztorysowa w miejscowości Wincentów – 675 tysięcy złotych, budowa zaplecza magazynowo-garażowego przy Urzędzie Gminy – 1,3 miliona złotych, modernizacja oświetlenia na terenie gminy Pionki – 75 tysięcy złotych, po czym zmniejszono koszt tego zadania o 30 tysięcy złotych. Nie lada ciekawostką jest wykreślenie budowy skateparku w Suskowoli. Również na wniosek Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu i Finansów i radnych zrezygnowano z budowy drogi gminnej Działki Suskowolskie-Zalesie, na którą gmina miała przeznaczyć 650 tysięcy złotych. Wymienione wyżej inwestycje stanowią tylko część planowanych projektów przez gminę Pionki w 2022 roku. Do projektu budżetu gminy na rok 2022 stosowne komisje wnioskowały o kilka zmian. W tym o wprowadzenie dokumentacji i budowy oświetlenia w miejscowości Suskowola.

Burzliwe dyskusje

Wszystkie te zmiany nie zyskały początkowo aprobaty wójta Mirosława Ziółka, który prosił o ich wyjaśnienie podczas wtorkowej sesji rady gminy. Zarzucił on odbywanie się komisji „za zamkniętymi drzwiami”, gdzie władze gminy nie zostają na nie zapraszane. Radni skwitowali te słowa jednym stwierdzeniem – „żadna z komisji nie odbywa się za zamkniętymi drzwiami”. Jak się dowiadujemy, radni w większości są jednomyślni, że wójt widzi tylko i wyłącznie swoje priorytety, nie zważając na radę, którzy reprezentują swoich mieszkańców i nie jest skory do współpracy.

Wśród wnioskowanych zmian było między innymi wyżej wspomniane usunięcie projektu budowy drogi gminnej Działki Suskowolskie-Zalesie oraz modyfikacja pięciu innych projektów. Wójt Mirosław Ziółek poprosił o wyjaśnienie tychże ruchów. Głos w tej sprawie zabrał przewodniczący Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu i Finansów Piotr Krakowiak. – Zaczynając od początku, jeśli chodzi o usunięcie z projektu budżetu gminy budowy drogi gminnej Działki Suskowolskie-Zalesie to ja zwróciłem się w tej sprawie do pana wójta z pytaniami, dotyczącymi kto taki wniosek składał. Pan wójt udzielił odpowiedzi – „w związku z interwencjami składającymi ustnie przez mieszkańców zamieszkałych przy wspomnianej drodze”. Radni i rada gminy w ogóle nie wiedziała o tym. Jeżeli mieszkańcom zależy na jakiejś inwestycji to moim zdaniem składa się takie wnioski do przewodniczącego rady, czy do radnych, żeby się nad tym pochylić. Pierwszy raz spotykam się z tym, żeby inwestycję wartą 650 tysięcy złotych wprowadzać na podstawie ustnych zgłoszeń od mieszkańców. Lokalna radna okazuje się rozmawiając na komisji, nie miała bladego pojęcia o tym, że taki postulat jest. W świetle tych faktów jako komisja stwierdziliśmy, że ta inwestycja nie jest inwestycją, która ma znaleźć się w budżecie na 2022 roku. Biorąc też pod uwagę, że część radnych składała wnioski, moim zdaniem i nie tylko moim w bardziej priorytetowych tematach i zostało odrzucone. Takie jest nasze uzasadnienie. W naszym odczuciu ta inwestycja nie jest na tyle priorytetowa i uzasadniona w świetle tego pisma, żeby wciągać ją do realizacji w 2022 roku. Komisja nie jest przeciwna temu, żeby budować drogi gminne, natomiast w tym konkretnym punkcie stwierdziliśmy, że chcemy tą inwestycję usunąć i jest to decyzja jednomyślna komisji – mówił radny Piotr Krakowiak.

Za wykreśleniem budowy drogi gminnej Działki Suskowolskie-Zalesie opowiedziało się 12 radnych, jeden głos był wstrzymujący, zaś za wykreśleniem budowy skateparku radni byli jednomyślni, 13 głosów było za.

Słowa dotyczące konieczności wpłynięcia wniosku do rady skomentował wójt Mirosław Ziółek. – Ja troszeczkę więcej wiem, aniżeli radni z tego względu, że znam całą gminę. Od wielu lat pracuję, uczestniczę w wielu różnego rodzaju spotkaniach i zebraniach, jak również prywatnie spotykam się z ludźmi i naprawdę znam potrzeby naszych mieszkańców i te najbardziej konieczne w obecnej chwili i te, które mogą poczekać. Szanujmy się nawzajem, jak wy będziecie mnie szanować to i ja was będę szanował – mówił wójt Mirosław Ziółek.

Wójt rozpoczął dyskusje na temat interpelacji, które wpływają od radnych, podkreślając przy tym, że radni chcą się tylko dzięki nimi „pokazać”. Radny Piotr Krakowiak odniósł się do słów wójta, tłumacząc, że włodarz gminy z niewiadomych przyczyn obśmiewa i demonizuje ten rodzaj formalnego zapytania, który tak naprawdę stanowi formę kontaktu mieszkańców z Urzędem Gminy, gdzie poprzez swojego reprezentanta w radzie mogą zwrócić uwagę na dotykający ich bezpośrednio problem.

Pełna relacja wideo z Sesji Rady Gminy Pionki dostępna jest w zakładce „Transmisja” (WYSTARCZY KLIKNĄĆ TUTAJ).

Fundusz Sołecki

Na 2022 rok przewidziano także Fundusz Sołecki, który wesprze kilkadziesiąt różnych przedsięwzięć. Łączna kwota jaka zostanie rozdysponowana na poszczególne sołectwa to ponad 700 tysięcy złotych,

Wydatki gminy

Wydatki bieżące gminy Pionki ustalono na poziomie blisko 44 milionów złotych, co stanowi 76% wydatków ogółem. Do największych wydatków budżetu gminy zalicza się w tej kwestii między innymi administrację publiczną, rolnictwo i łowiectwo, transport i łączność, gospodarkę mieszkaniową, działalność usługową, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, czy oświatę i wychowanie, kulturę fizyczną, ochronę zdrowia oraz pomoc społeczną i rodzinę.

Przerwane obrady

Po burzliwych dyskusjach i zmianach w uchwale budżetowej wpłynął wniosek formalny o zarządzenie obrad w sesji do dnia 10 stycznia. „Za” głosowało 12 radnych. Obrady przerwano. Ma to na celu przygotowanie przez skarbnik gminy materiałów dotyczących transparentnego i kompetentnego podjęcia uchwały budżetowej na przyszły rok.

Czytaj więcej

- Reklama -

Ostatnio dodane

Skip to content