21.7 C
Pionki
sobota, 22 czerwca, 2024
spot_img

Burmistrz Kowalczyk: konstruując budżet wsłuchuję się w głos mieszkańców i radnych. Rondo na Mickiewicza już w 2022 roku?

Popularne

spot_img

30 grudnia Rada Miejska w Pionkach podejmie decyzję w sprawie przyjęcia budżetu na przyszły rok. Jaki będzie?

Planowane na przyszły rok dochody budżetu miasta Pionki mają wynieść ponad 84 miliony złotych. Wydatki, zaś opiewać będą na sumę ponad 90 milionów złotych, co stanowi około 11,9% mniej niż w ubiegłym roku. Na wydatki majątkowe (głównie inwestycyjne) burmistrz Robert Kowalczyk proponuje zarezerwować blisko 20 milionów złotych na 2022 rok.

Dochody bieżące w 2022 roku stanowić będą blisko 69 milionów złotych. W  ich skład wejdą wpływy z podatków i opłat, udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody budżetu państwa, subwencje ogólne, dotacje oraz pozostałe dochody bieżące (dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowane w drodze umów i porozumień, wpływy z usług itp.) niebędące dochodami majątkowymi.

Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców

Planowane inwestycje dotyczą różnych dziedzin życia. W przedłożonym przez burmistrza miasta Pionki projekcie budżetu na 2022 rok widzimy między innymi modernizację ulicy Aleje Lipowe, od ulicy Leśnej, aż do skrzyżowania z ulicą Księdza Jerzego Popiełuszki, przebudowę drogi gminnej ulicy Targowej, przebudowę drogi gminnej ulicy Jordanowskiej, czy także przebudowę ulicy Garszwo. Ponad 7 milionów złotych zostanie przeznaczonych na remont byłych „hoteli”, które mieszczą się na ulicy Leśnej i Aleje Lipowe. W projekcie budżetu na 2022 rok została także ujęta budowa bloku z mieszkaniami na wynajem o ograniczonym czynszu, w tym lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy. Miasto planuje na ten cel przekazać w nadchodzącym roku kwotę 1,2 miliona złotych. Na remont Basenu Miejskiego w Pionkach miasto przeznaczy blisko 1,5 miliona złotych. Na program inwestycji lokalnych, który obejmuje budowę ulic Akacjowej i Wrzosowej, pionkowski samorząd planuje przeznaczyć 830 tysięcy złotych.

– Chcemy kontynuować to co zaczęliśmy, mamy rozpoczęte inwestycje oraz pozyskane pieniądze, na między innymi modernizację ulic Aleje Lipowe oraz Targowej, czy na remont Basenu Miejskiego. Składamy także wnioski na nowe inwestycje, część z nich kończymy, a więc wszystko idzie w dobrym kierunku. Naszym głównym celem jest poprawa komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Konstruując budżet tworzę go na podstawie informacji, które uzyskuję od mieszkańców, biorąc również oczywiście pod uwagę wnioski składane przez radnych – mówi burmistrz Robert Kowalczyk.

Miasto planuje także zmodernizować place zabaw przy szkołach podstawowych oraz przygotować projekt adaptacji budynku przy ulicy Leśnej na potrzeby szkoły muzycznej i biblioteki.

Oprócz powyższych planowanych inwestycji, miasto wesprze służby mundurowe, w tym dokona zakupu samochodu na potrzeby komisariatu Policji w Pionkach, czy dofinansuje zakup samochodu pożarniczego dla OSP Pionki.

Budowa ronda na Mickiewicza coraz bliżej

Jak podkreśla burmistrz, istotny fakt stanowi złożenie przez miasto projektu na przebudowę słynnej „dwupasmówki”, czyli ulicy Mickiewicza wraz z budową ronda, który Samorząd Mazowsza Mazowieckiego po pozytywnej ocenie przez Mazowiecki Zarządu Dróg Wojewódzkich objął w planach inwestycyjnych na przyszły rok.

Wydatki miasta

Wydatki bieżące miasta ustalono na poziomie 70 milionów złotych, co stanowi 78,21% wydatków ogółem. Do największych wydatków budżetu miasta zalicza się między innymi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie blisko 34 milionów złotych, opiekę społeczną oraz rodzinę – 19 milionów złotych oraz oświatę i wychowanie – 27 milionów złotych.

Już 30 grudnia, Rada Miejska w Pionkach podejmie decyzję w sprawie przyjęcia budżetu na przyszły rok.

Czytaj więcej

- Reklama -

Ostatnio dodane

Skip to content