21.3 C
Pionki
poniedziałek, 24 czerwca, 2024
spot_img

Budżet powiatu radomskiego na 2022 rok został uchwalony. Będą duże inwestycje w Pionkach

Popularne

spot_img

Zaproponowany przez Zarządu Powiatu projekt uchwały budżetowej na 2022 rok został zaopiniowany pozytywnie przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Jest to kolejny już budżet prorozwojowy. Na inwestycje w drogi, szpitale, edukację i pomoc społeczną zaplanowano ponad 62,2 miliona złotych. Najwięcej wydatków ogółem pochłonie ochrona zdrowia (ponad 54,9 miliona złotych), pomoc społeczna (53,7 miliona złotych) oraz edukacja (39,3 miliona złotych). Na przebudowę dróg zaplanowano na razie 16,1 miliona złotych, przy czym kolejne inwestycje mają być wprowadzane do budżetu w trakcie nowego roku. Jednocześnie poziom zadłużenia powiatu jest na bezpiecznym, stabilnym poziomie.

Podczas sesji Rady Powiatu Radomskiego w środę, 29 grudnia, miłym akcentem była wizyta księdza biskupa ordynariusza radomskiego. Bp Marek Solarczyk złożył życzenia przedstawicielom samorządu powiatowego oraz pobłogosławił opłatki, którymi później wszyscy się podzielili. Z kolei harcmistrz Robert Prus, komendant hufca ZHP Radom Powiat wraz z harcerzami z gminy Zakrzew przyniósł na sesję Betlejemskie Światło Pokoju.

– Budżet Powiatu Radomskiego na 2022 rok zakłada wydatki na poziomie ponad 215 milionów złotych, z czego prawie 30 procent tej kwoty zostanie przeznaczonych na inwestycje i jest to kwota rekordowa. Budowa dróg nie jest na pierwszym miejscu, co nie znaczy, że ich nie budujemy, ale priorytetem stają się inwestycje zdrowotne oraz edukacja. Inwestujemy w nasze szkoły, aby już teraz złagodzić skutki niżu demograficznego, który wkrótce nadejdzie. Mamy kilkanaście dokumentacji projektowych na kolejne drogi, zaczynamy drugi etap budowy szpitala w Pionkach, powstaje sala gimnastyczna w Pionkach oraz Powiatowe Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Krzyżanowicach.  Będziemy oczywiście korzystać z programów rządowych w ramach Polskiego Ładu, w tym Programu Inwestycji Strategicznych, dlatego sądzę, że w trakcie roku inwestycji będzie jeszcze więcej – mówił Waldemar Trelka, starosta radomski.

Budżet Powiatu Radomskiego na 2022 rok został uchwalony. Jakie inwestycje?

Zaproponowany przez Zarządu Powiatu projekt uchwały budżetowej na 2022 rok został zaopiniowany pozytywnie przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Jest to kolejny już budżet prorozwojowy. Na inwestycje w drogi, szpitale, edukację i pomoc społeczną zaplanowano ponad 62,2 miliona złotych. Najwięcej wydatków ogółem pochłonie ochrona zdrowia (ponad 54,9 miliona złotych), pomoc społeczna (53,7 miliona złotych) oraz edukacja (39,3 miliona złotych). Na przebudowę dróg zaplanowano na razie 16,1 miliona złotych, przy czym kolejne inwestycje mają być wprowadzane do budżetu w trakcie nowego roku. Jednocześnie poziom zadłużenia powiatu jest na bezpiecznym, stabilnym poziomie.

Podczas sesji Rady Powiatu Radomskiego w środę, 29 grudnia, miłym akcentem była wizyta księdza biskupa ordynariusza radomskiego. Bp Marek Solarczyk złożył życzenia przedstawicielom samorządu powiatowego oraz pobłogosławił opłatki, którymi później wszyscy się podzielili. Z kolei harcmistrz Robert Prus, komendant hufca ZHP Radom Powiat wraz z harcerzami z gminy Zakrzew przyniósł na sesję Betlejemskie Światło Pokoju.

Historyczny budżet

Radni zapoznali się z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu oraz projektu budżetu powiatu na 2022 rok. Projekt WPF został przyjęty jednogłośnie przez 22 radnych obecnych podczas sesji.

– Budżetem zajmowały się wszystkie komisje, a pani skarbnik omawiała go bardzo szczegółowo. Projekt jest bardzo optymistyczny, ale proszę o wyjaśnienie kwestii deficytu budżetowego – powiedział przed głosowaniem Krzysztof Murawski, przewodniczący Rady Powiatu zwracając się do skarbnik powiatu.

– Miło mi jest przedstawiać tak dobry budżet, można się nim szczycić. Po raz pierwszy w ponad 20-letniej historii powiatu budżet po stronie wydatkowej przekroczył kwotę 200 milionów złotych, a przy tak dużych wydatkach ponad 60 milionów stanowią wydatki majątkowe. To oznacza, że co trzecia złotówka zaplanowana w budżecie jest przeznaczona na inwestycje. Założony deficyt to 41 milionów złotych, ale poza 10 milionami z planowanego kredytu bankowego, reszta środków jest na rachunku powiatu. W międzyczasie zmieniły się zasady finansowe, a zatem 23 miliony, które wpłynęły z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację drugiego etapu budowy szpitala, weszły do nadwyżki budżetowej i teraz można nimi pokryć deficyt, kolejne ponad 7 milionów złotych to nadwyżka z poprzednich lat, a kolejne środki na pokrycie deficytu to ponad 700 tysięcy z projektu unijnego, realizowanego w jednej ze szkół. Brakująca kwota to tylko 10 milionów złotych ewentualnego kredytu, resztę pokrywają środki, które są na koncie powiatu. Nie ma więc żadnego zagrożenia dla płynności finansowej powiatu, ponieważ jest pełne pokrycie deficytu – tłumaczyła skarbnik powiatu Joanna Wontorska. – Zadłużenie powiatu wynosi 7,7 % planowanych dochodów i jest to poziom bezpieczny i stabilny. Stan zadłużenia na koniec 2022 roku jest szacowany na 13 milionów, a stan zadłużenia w 2011 roku wynosił 14 milionów. Z kolei wskaźnik długu do planowanych dochodów wówczas wynosił 13,6 %, a obecnie jest to 7,7 % Zadłużenie powiatu ciągle spada, choć kwotowo jest porównywalne, ale ponieważ budżet jest coraz większy, sam wskaźnik staje się coraz niższy. Jeśli nie zaciągniemy wspomnianego kredytu, to stan zadłużenia powiatu na koniec 2022 roku będzie wynosił tylko 3,2 miliona złotych – mówiła Joanna Wontorska.

Radni pozytywnie o budżecie

Głos w dyskusji zabrał również radny Marek Janeczek: – Przysłuchiwałem się opinii RIO oraz komisji budżetu, jak również uczestniczyłem w komisjach tematycznych, gdzie mogliśmy opiniować budżet na przyszły rok. Wsłuchiwałem się w wypowiedź pani skarbnik powiatu. Najważniejszą satysfakcją są ogromne środki finansowe na wrażliwe dziedziny życia społecznego, a więc ochronę zdrowia czy edukację. To 54 miliony złotych przeznaczone na dwa szpitale. Doczekaliśmy się czasów, że powiat radomski będzie miał nowoczesne, dobrze wyposażone szpitale, gdzie lekarze i pielęgniarki oraz pacjenci będą mieli dobre, godne warunki do pracy i leczenia. Druga dziedzina to edukacja, gdzie przeznaczono środki na rozbudowę infrastruktury, a także sprawy drogowe, gdzie inwestycje są realizowane w poszczególnych gminach – powiedział radny Janeczek.

– To budżet bezpieczny, prorozwojowy i dlatego należy go poprzeć – mówił radny Marek Janeczek.

– Bardzo dziękuję za stronę oświatową oraz zdrowotną. Po raz pierwszy pojawia się wsparcie dla studentów kierunków lekarskich i pielęgniarskich, którzy mam nadzieję będą pracować w naszych szpitalach i powiatowej służbie zdrowia. To chyba najważniejsze zadanie, jakie przy okazji się pojawia – dodała radna Marzena Murawska.

Radny Roman Frąk, wicestarosta radomski w latach 2018-2020, zwrócił uwagę na ostatnie dwa lata. – Wydatkowanie i realizacja budżetu miała miejsce w warunkach bardzo niestabilnych, w czasach pandemii. Przełożyło się to na również ujemnie na dochody powiatu, ale mimo tego mogliśmy realizować zadania, zaplanowane jeszcze w 2019 czy 2020 roku. Zawdzięczamy to ciężkiej pracy oraz pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Chcę podziękować kolegom z Zarządu za odwagę i konsekwencję w realizacji tych zamierzeń. Bardzo płynnie realizujemy inwestycje w służbie zdrowia, a co ważne nie odbywa się to kosztem innych zadań. Dziękuję wszystkim radnym za przychylność w dotychczasowych głosowaniach – powiedział Roman Frąk.

– Jesteśmy wszyscy zgodni co do kierunków działania Zarządu Powiatu i jego skuteczności. To sukces, że przy takich inwestycjach nadal mamy doskonałe wskaźniki finansowe, nadal maleje zadłużenie, rosną wydatki inwestycyjne. To, że inwestujemy w służbę zdrowia, oświatę i bezpieczeństwo na drogach to rzec bardzo pozytywna – powiedział z kolei radny PSL Marian Wikło. – Powinniśmy też zmierzać w stronę zapewnienia czystego powietrza, ekologicznej żywności i rozwoju społeczeństwa. Podziwiam pana starostę za jego hart ducha i życzę mu zdrowia, ale rozwój naszego powiatu nie jest jednak równomierny, dlatego zapraszam chociażby do mojej miejscowości. Nawet jeśli mamy jakieś nieporozumienia, to jest to tylko drobiazg, ponieważ różnimy się merytorycznie, a nie politycznie. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w działalność powiatu za to, co robią – dodał radny Marian Wikło.

– Budżet wypływa z historii, bo powiat ma swoją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, a wszystko to powinno spinać się w jedną spójną wizję. Chcemy prowadzić równomierny i sprawiedliwy rozwój naszego powiatu. Sprawiedliwie to jednak nie znaczy po równo, bo chociażby są gminy, gdzie jest kilka kilometrów dróg powiatowych, a w innych jest ich kilkanaście. Trudno to porównywać – mówił starosta Waldemar Trelka, prezentując jednocześnie informacje, dotyczące środków wydanych i pozyskanych w latach 2019-2022. – Dziękuję wszystkim radnym i zapraszam do dalszej współpracy, a zatem poparcia przyszłorocznego budżetu powiatu – dodał.

– Na pewno nie byłoby tych sukcesów, bez pracy radnych, pracowników starostwa i wszystkich jego jednostek, którym serdecznie dziękuję. Nie byłoby tego również bez działań rządu Prawa i Sprawiedliwości, który kieruje znaczne środki finansowe dla samorządów, ale również innych grup społecznych. Zachęcam, aby ten projekt przyjąć jednogłośnie – podsumował dyskusję przewodniczący Krzysztof Murawski.

Ostatecznie za przyjęciem uchwały budżetowej zagłosowało 21 obecnych radnych, wszyscy byli za (1 radna nieobecna podczas głosowania). Projekt został przyjęty jednomyślnie.

BUDŻET POWIATU RADOMSKIEGO 2022

Po stronie dochodów zapisano 173 miliony 181.007,43 złotych, a po stronie wydatków 214 milionów 410.218,08 złotych, z czego wydatki majątkowe stanowią kwotę 62 milionów 276.021,49 złotych, czyli 29 procent ogółu wydatków. Należy do tego jednak doliczyć kolejne kilkanaście milionów z wcześniejszych projektów, które mają być realizowane w 2022 roku – łącznie na inwestycje będzie zatem blisko 85 milionów złotych.

W przychodach zaplanowano także spłaty pożyczek, udzielonych szpitalom w wysokości 1.074.300 złotych, niewprowadzoną nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych w kwocie 10.476.232,56 złote oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (czyli środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 23.727.472,11 złote, środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.710 złotych, jak również przychody wynikające z rozliczenia otrzymanej dotacji na realizację projektu w CKZiU w Pionkach ze środków unijnych w wysokości 73.495,98 złotych).

Budżet powiatu na 2022 rok zamknie się deficytem na poziomie 41.229.210,65 złotych, który planuje się pokryć kredytem bankowym w kwocie 10.000.000 złotych, nadwyżką budżetu powiatu z 2020 roku w kwocie 7.425.532,56 złote i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu.  Rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych dotychczas kredytów przypadające na 2022 rok wynoszą 4.125.000 złotych i będą sfinansowane nadwyżką budżetu powiatu z lat ubiegłych w kwocie 3.050.700 złotych oraz spłatami udzielonych pożyczek w kwocie 1.074.300 złotych. Mimo tego poziom zadłużenia powiatu na koniec października 2021 roku wyniósł 8.631.250 złotych, czyli 4,5 % planowanych obecnie dochodów.

Wydatki budżetowe na rok 2022 Zarząd Powiatu zaplanował w wysokości 214 milionów 410.218,08. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 62 miliony 276.021,49 złotych, w tym: dotacje na inwestycje 40.016.716,49 złotych, z tego dla: samorządu województwa mazowieckiego 205.792,38 złote, Hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu 100.000 złotych i samodzielnych publicznych zespołów zakładów opieki zdrowotnej 39.710.924,11 złotych oraz wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie 150.000 złotych dla Państwowej Straży Pożarnej na nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla Komendy Miejskiej PSP w Radomiu.

OCHRONA ZDROWIA

Na ochronę zdrowia zaplanowano wydatki w kwocie 54.936.124,11 złote, w tym dziale są finansowane zadania własne i zadania rządowe. Wydatki na realizację zadań własnych powiatu zaplanowano w wysokości 40.360.924,11 złotych. W ramach tej kwoty 39.810.924,11 złote stanowią wydatki majątkowe na finansowanie zadań inwestycyjnych dla dwóch szpitali powiatowych w kwocie 39 milionów 710.924,11 złote. Wydatki na szpital w Pionkach obejmują dokończenie rozliczenia I etapu budowy (przyłącze energetyczne) oraz budowę drugiego pawilonu szpitalnego tzw. zachowawczego (koszt wraz z dokumentacją, nadzorem inwestorskim oraz zakupem pierwszego wyposażenia to 37 milionów 254.661,11 złotych, w tym środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 23.727.472,11 złote). Z kolei dla szpitala w Iłży zapisano w budżecie 260 tysięcy złotych na wkład własny 5 % do Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych (75.000 złotych) oraz rozpoczęcie przebudowy pomieszczeń oddziału pediatrii wraz z dobudową szybu windowego (185.000 złotych). Oprócz tego zaplanowano 500.000 złotych na pokrycie ujemnego wyniku finansowego szpitali.

Zadania rządowe to z kolei opłacanie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku przez Powiatowy Urząd Pracy i niepełnoletnich pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy oraz dzieci przebywające w Domu Matki i Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym. Łącznie na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 14 milionów 575.200 złotych, tj. do wysokości przyznanej dotacji celowej.

DROGI

Na rozbudowę, przebudowę, remonty i bieżące utrzymanie dróg powiatowych zaplanowano wydatki w kwocie 25 milionów 485.341 złotych, z czego na nowe zadania inwestycyjne zapisano 16 milionów 135.341 złotych. Wśród nich są inwestycje drogowe m.in. w:

  • gminie Przytyk – przebudowa blisko 2 kilometrów drogi Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk wraz z rozbudową mostu na rzece Wiązownicy w miejscowości Słowików,
  • gminie Jastrzębia – rozbudowa drogi Wojciechów – Kozłów – Rajec Szlachecki na odcinku 5 kilometrów (złożono wniosek na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) oraz przebudowa drogi Brzóza – Radom w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w miejscowości Jastrzębia (zadanie zakwalifikowane do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
  • gminie Kowala – przebudowa drogi powiatowej Radom – Augustów – Kowala – Parznice – budowa ronda w miejscowości Kowala w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (zadanie zakwalifikowane do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
  • gminie Iłża – rozbudowa drogi Iłża – Antoniów o długości 3,8 kilometra (złożono wniosek na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) oraz przebudowa drogi w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w miejscowości Jasieniec Iłżecki Górny, gmina Iłża (zadanie zakwalifikowane do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
  • gminie Jedlnia – Letnisko – przebudowa drogi powiatowej Jedlnia Letnisko – Czarna w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych w miejscowości Słupica (zadanie zakwalifikowane do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).

Na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem dróg przeznaczono kwotę 9 milionów 350.000 złotych, z czego ponad 6,3 miliona zostanie przeznaczone na remonty dróg, odnowy nawierzchni oraz remonty cząstkowe i remonty obiektów mostowych.

EDUKACJA

Na edukację zaplanowano wydatki w wysokości 29 milionów 161.702 złotych, aby sfinansować utrzymanie sześciu jednostek oświatowych, czyli   dwóch liceów ogólnokształcących w Iłży i Pionkach, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Iłży, Zespołu Szkół w Pionkach, w ramach którego funkcjonują szkoły specjalne, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach oraz Zespołu Szkół i Placówek w Chwałowicach. Największą inwestycją ma być przebudowa budynków Zespołu Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach pod potrzeby kształcenia specjalnego, szacowany koszt to ok. 7 milionów złotych.

POMOC SPOŁECZNA I POWIATOWY URZĄD PRACY

Na pomoc społeczną zaplanowano wydatki w kwocie 25 milionów 962.106,50 złotych, m.in. na utrzymanie trzech Domów Pomocy Społecznej oraz inne zadania własne i rządowe. W ramach tej kwoty 111.528 złotych stanowią wydatki majątkowe, przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych, jak przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową miejsc postojowych dla obsługi DPS i MOW w Wierzbicy w kwocie 50.000 złotych oraz zakup mikrobusa dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Jedlance w kwocie 61.528 złotych. Wydatki bieżące natomiast stanowią kwotę 25.850.578,50 złotych.

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki w wysokości 21 milionów 308.077 złotych. W  tej kwocie są również wydatki na realizację budowy Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzyżanowicach w kwocie 1.158.135 złotych. Wydatki bieżące natomiast stanowią kwotę 20 milionów 113.942 złotych. W dziale tym finansowane są zadania rządowe i własne. Zadaniem rządowym jest utrzymanie i działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, na które zaplanowano wydatki w kwocie 1.022.000 złotych. Zadaniem własnym powiatu jest z kolei utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy. Na funkcjonowanie tej jednostki zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 18 milionów 687.446 złotych (dotacja z budżetu Miasta Radomia
to 9 milionów 574.233 złotych).

Czytaj więcej

- Reklama -

Ostatnio dodane

Skip to content