11.2 C
Pionki
poniedziałek, 26 lutego, 2024

[ZDJĘCIA] Więźniowie z Żytkowic pracują w lasach. Tak wygląda współpraca Służby Więziennej z Lasami Państwowymi

Popularne

13 stycznia tego roku, dyrektor Zakładu Karnego w Żytkowicach kapitan Robert Wilczyński podpisał porozumienie z miejscowym Nadleśnictwem w Zwoleniu o współpracy, w zakresie podejmowania wspólnych działań. Podpisane porozumienie dotyczy w szczególności działalności resocjalizacyjnej, społecznej, kulturalnej i oświatowej polegającej w szczególności na organizowaniu zajęć kulturalno-oświatowych oraz realizowaniu programu resocjalizacyjnego. W ramach realizacji tego programu skazani będą zaangażowani w działalność edukacyjną ukierunkowaną na propagowanie działań proekologicznych związanych ze zdrowym stylem życia.

Projekt sadzenia lasu przez skazanych jest kontynuacją współpracy Nadleśnictwa – Zwoleń oraz Zakładu Karnego w Żytkowicach. W ramach wspólnego projektu sadzenia lasu, skazani w piątek, 8 kwietnia pod nadzorem leśników ze Zwolenia oraz funkcjonariusza jednostki penitencjarnej zasadzili kilkadziesiąt sadzonek sosny na przygotowanej do sadzenia powierzchni zrębowej. Przed samym sadzeniem zostali wprowadzeni w tematykę sadzenia oraz został udzielony im instruktarz. Kolejnym etapem współpracy było  przekazanie desek z których skazani wykonali budki lęgowe. Wykonali własnoręcznie ponad 50 budek lęgowych. Budki te zostały zrobione w porozumieniu z Nadleśnictwem Zwoleń w taki sposób, aby ich wymiary i standard wykonania gwarantował dobre wykorzystanie przez leśne gatunki ptaków w lasach Nadleśnictwa. W środę 20 kwietnia, przedstawiciele Zakładu Karnego w Żytkowicach przekazali leśnikom budki lęgowe, a skazani w ramach zajęć kulturalno-oświatowych rozwiesili je w lesie. 

– Wśród prowadzonych oddziaływań i realizowanych przedsięwzięć kadra penitencjarna Zakładu Karnego w Żytkowicach uwzględnia również działalność proekologiczną i prospołeczną. Podstawą zrealizowanego programu jest kształtowanie umiejętności społecznych w zakresie nawyków pracy i rozwijania umiejętności manualnych. Elementem realizacji celu edukacyjnego i resocjalizacyjnego jest także upowszechnienie idei czynnej ochrony ptaków. Działania na rzecz środowiska wśród osadzonych są konsekwentnie prowadzone od lat. Skazani uczestniczyli również w sprzątaniu. W najbliższej przyszłości zaplanowane jest odnawianie wojennych cmentarzy oraz turystycznych szlaków znajdujących się w lasach Nadleśnictwa Zwoleń. Przedstawiciele Nadleśnictwa Zwoleń wyrazili chęć dalszej, systematycznej współpracy – mówi porucznik Paweł Wójcik z Zakładu Karnego w Żytkowicach.

 

Czytaj więcej

- Reklama -

Ostatnio dodane

Skip to content